Koronavirüsler hafif nezleden Orta Doğu Solunum Yolu Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) gibi daha ağır hastalıklara kadar çeşitli hastalıkların nedeni olarak bilinen geniş bir virüs ailesidir. Yeni bir tür koronavirüs (COVID-19), 2019’ da Çin’in Wuhan kentinde tanımlanmıştır. Bu tür, daha önceden insanlarda tanımlanmayan yeni bir türdür. Bu eğitim, COVID-2019 ve ortaya çıkan solunum yolu virüslerine genel bir giriş niteliğindedir. Eğitim; halk sağlığı çalışanları, vaka yöneticileri ve Birleşmiş Milletler, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarında çalışan personele yöneliktir. *As the official disease name was established after material creation, any mention of nCoV refers to COVID-19, the infectious disease caused by the most recently discovered coronavirus.*
Self-paced
Language: Türk

Course information

La version française de ce cours est disponible sur : https://openwho.org/courses/introduction-au-ncov

The Simplified Chinese version of the course is available here: https://openwho.org/courses/introduction-to-ncov-ZH

La versión en español de este curso está disponible aquí : https://openwho.org/courses/introduccion-al-ncov

A versão em português do Brasil deste curso encontra-se disponível aqui: https://openwho.org/courses/introducao-ao-ncov

The Arabic version of this course is available here: https://openwho.org/courses/introduction-to-COVID-19-AR

Версию этого курса на русском языке найти можно по этой ссылке: https://openwho.org/courses/introduction-to-COVID-19-RU

The English version of this course is available here: https://openwho.org/courses/introduction-to-ncov.

The Persian version of this course is available here: https://openwho.org/courses/introduction-to-COVID-19-FA

Srpska verzija ovog kursa je dostupna ovde: https://openwho.org/courses/introduction-to-COVID-19-SR

The Hindi version of this course is available here: https://openwho.org/courses/introduction-to-COVID-19-HI

Македонската верзија на овој курс е достапна овде: https://openwho.org/courses/introduction-to-COVID-19-MK

Genel Bakış: Bu eğitim yeni koronavirüsler dahil, ortaya çıkan solunum yolu virüslerine genel bir giriş sağlar. Eğitimin sonunda aşağıdaki noktalar hakkında bilgi sahibi olacaksınız:

 • Ortaya çıkan koronavirüslerin doğası, bir salgının nasıl belirleneceği ve değerlendirileceği, yeni koronavirüslerinden kaynaklanan salgınları önlemek ve kontrol etmek için stratejiler,
 • Risk iletişimi ve yeni koronavirüsünün tanısı, önlenmesi, ortaya çıktığında cevap verilmesi konusunda toplumla işbirliği yapmak için kullanılacak stratejiler.

Her bir modülde bu konuya daha fazla girmenize yardımcı olacak kaynaklar eklenmiştir.

Her bir modülde konu hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilmeniz için yardımcı kaynaklar eklenmiştir.

Öğrenme amacı: Ortaya çıkan virüslerin temel prensiplerini ve salgın durumunda nasıl verimli bir şekilde müdahale edileceğininim tanımlanması.

Eğitim süresi: Yaklaşık 3 saat.

Sertifika: Şu an sertifika verilmemektedir.

Dikkat:

● WHO ekipleri önümüzdeki günlerde yüklenecek yeni modüller üzerinde çalışmaktadır.

● Modüller ve videolar yüklendiğinde bilgilendirme yapılacaktır. Şimdilik kaynaklar slayt şeklinde sunulmuştur.

● Eğitim, tüm modüller yayınlandıktan ve her modüle test eklendikten sonra sertifikalı olacaktır.  

Translated into Turkish from “Emerging respiratory viruses, including COVID-19: methods for detection, prevention, response and control”, 2020. WHO is not responsible for the content or accuracy of this translation. In the event of any inconsistency between the English and the Turkish translation, the original English version shall be the binding authentic version.

Course contents

 • COVID-2019 dahil, yükselişte olan solunum yolu virüsleri: Giriş::

  Bu hızlı giriş, COVID-19 dahil, ortaya çıkan solunum yolu virüslerine genel bir bakış sunmaktadır.
 • Modül A: COVID-2019 dahil, ortaya çıkan solunum yolu virüslerine giriş::

  Genel öğrenme hedefi: COVID-2019 dahil, ortaya çıkan solunum yolu virüslerinin neden insan sağlığına küresel bir tehdit oluşturduğunun açıklanabilmesi.
 • Modül B: COVID-19 dahil, ortaya çıkan solunum yolu virüslerinin tanısı: Sürveyans ve laboratuvar araştırması:

  Genel öğrenme hedefi: Ortaya çıkan solunum yolu virüsü salgının nasıl tanısının ve değerlendirilmesinin nasıl yapılacağının açılanabilmesi
 • Modül C: Risk İletişimi ve Toplumla İş Birliği:

  Genel öğrenme hedefi: Risk iletişimi ve COVID-2019’ tanısı, önlenmesi, cevap verilmesinde toplumla birlikte çalışmak için hangi stratejiler kullanılması gerektiğinin açıklanabilmesi
 • Modül D: Ortaya çıkan solunum yolu virüslerinde önleyici tedbirler ve müdahale:

  Genel öğrenme hedefleri: Ortaya çıkan solunum yolu virüsü salgınında önleyici tedbirler ve müdahale stratejilerinin tanımlanması

Enroll me for this course

The course is free. Just register for an account on OpenWHO and take the course!
Enroll me now
Learners enrolled: 1892

Your request has been sent to our support team, and will be answered as soon as possible.

Thank You!

Oops something went wrong.

Back