การป้องกันและควบคุม การติดเชื้อ (IPC) สำหรับไวรัสโควิด-19

คอร์สอบรมนี้อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลเพื่อควบคุมการแพร่เชื้อของไวรัสโรคทางเดินหายใจอุบัติใหม่ เช่น ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ วิธีการระบุตัวผู้ป่วยเมื่อเกิดการติดเชื้อ และวิธีการดำเนินมาตรการ IPC เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสไปสู่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยคนอื่นในสถานพยาบาล

คอร์สอบรมนี้เหมาะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเพราะเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

Self-paced
Language: ภาษาไทย
COVID-19

Course information

หลักสูตรนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ ดังนี้:

English- русский - 日本語 - français - Bahasa Indonesia - Español - Português - Italiano - српски језик - 中文 - македонски јазик - Türkçe - język polski - Tiếng Việt - العربية - Nederlands - Tetun - বাংলা - فارسي - Soomaaliga - සිංහල -தமிழ் - Казақ тілі

คำอธิบายรายวิชา:

คอร์สอบรมนี้อธิบายมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (IPC) ที่จำเป็นเพื่อ:

 • เตรียมความพร้อมและมีความพร้อม ในการยับยั้งการระบาด โดยเฉพาะการระบาดของโควิด-19:
 • จำกัดการแพร่เชื้อจากคนสู่คนโ โดยดำเนินมาตรการ IPC ที่ WHO แนะนำ
 • ระบุตัว แยกกัก และรายงาน ผู้ป่วยต้องสงสัยหรือยืนยันติดเชื้อ

มีรายการแหล่งข้อมูลที่แจกแจงไว้ท้ายหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วย เพื่อส่งเสริมให้คุณค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

หลังจากเรียนจบคอร์สนี้ คุณควรสามารถ:

 • นิยามความหมายของ IPC และบทบาทของ IPC ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อม ความพร้อม และการยับยั้งการระบาด
 • อธิบายสถานการณ์ทางระบาดวิทยาเกี่ยวกับโควิด-19 นิยามผู้ป่วย อาการและอาการแสดง
 • อธิบายเรื่องการควบคุมแหล่งแพร่เชื้อ การควบคุมทางการบริหาร การควบคุมทางสภาพแวดล้อม และการควบคุมทางวิศวกรรม
 • อธิบายมาตรการ IPC ที่ WHO แนะนำสำหรับสถานพยาบาลและวิธีจัดการผู้ป่วยต้องสงสัยหรือยืนยันติดเชื้อโควิด-19
 • อธิบายมาตรการเสริมด้าน IPC เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในสถานพยาบาล

ระยะเวลา: ประมาณ 1 ชั่วโมง

ประกาศนียบัตร: มอบหลักฐานการเข้ารับการอบรมให้ผู้เข้าอบรมที่เรียนรู้เนื้อหาในคอร์สนี้ครบ 100%

สำหรับเนื้อหาที่แปลเป็นภาษาไทยจาก Infection Prevention and Control (IPC) for COVID-19 Virus, 2020 องค์การอนามัยโลกไม่รับผิดชอบในเนื้อหาหรือความถูกต้องของ คำแปล หากเนื้อหาภาษาอังกฤษและคำแปลเป็นภาษาไทยไม่ตรงกัน ให้ถือว่าต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นฉบับจริงที่มีผลผูกพัน

หากคุณสนใจเรียนรู้วิธีการสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) อย่างถูกต้องในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เชิญไปที่ OpenWHOcourse เรื่อง "how to put on and remove personal protective equipment (PPE)": https://openwho.org/courses/IPC-PPE-TH

หากคุณสนใจเรียนรู้วิธีการรักษาสุขอนามัยของมืออย่างถูกวิธี เชิญไปที่ OpenWHO course เรื่อง "how to correctly perform hand hygiene": https://openwho.org/courses/IPC-HH-en

Course contents

 • Module 1: การเตรียมความพร้อม ความพร้อม และมาตรการ IPC :

  หน่วยการเรียนรู้นี้อธิบายมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อสำหรับการเตรียมความพร้อมและความพร้อมในยับยั้งการระบาดโดยสังเขป
 • Module 2: ไวรัสโควิด-19:

  หน่วยการเรียนรู้นี้อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19
 • Module 3: IPC ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 มาตรการป้องกันมาตรฐาน มาตรการป้องกันตามลักษณะการแพร่เชื้อ และข้อแนะนำสำหรับโควิด-19 โดยเฉพาะ:

  หน่วยการเรียนรู้นี้พิจารณามาตรการป้องกันต่าง ๆ ที่ควรดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับและยับยั้งการระบาดของโควิด-19

Enroll me for this course

The course is free. Just register for an account on OpenWHO and take the course!
Enroll me now

Certificate Requirements

 • Gain a Confirmation of Participation by completing at least 100% of the course material.