Zapobieganie i kontrola zakażeń (ZKZ) w związku z wirusem COVID-19

Kurs przedstawia informacje o działaniach, które placówki opieki zdrowotnej powinny podejmować, aby przygotować się do odpowiedniego reagowania w przypadku wystąpienia wirusa atakującego drogi oddechowe, takiego jak nowy koronawirus, właściwego rozpoznania przypadku zakażenia, gdy do niego dojdzie i prawidłowego wdrożenia środków zapobiegania i kontroli zakażeń, aby nie dopuścić do dalszej transmisji wśród personelu medycznego, pacjentów i pozostałych osób w placówce opieki zdrowotnej.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników opieki zdrowotnej i specjalistów ds. zdrowia publicznego, ponieważ skupia się na zagadnieniach zapobiegania i kontroli zakażeń.

Ten kurs nie był aktualizowany od czerwca 2020 roku. W celu uzyskania najnowszych wskazówek należy zapoznać się z angielską wersją kursu.

Uwaga: te materiały zostały ostatnio zaktualizowane 18.01.2022.

Self-paced
Language: Polski
COVID-19

Course information

Kurs jest również dostępny w następujących językach:

English - русский - 日本語 - français - Bahasa Indonesia - Español - Português - Italiano - српски језик - 中文 - македонски јазик - Türkçe - Tiếng Việt - العربية - Nederlands - Tetun - বাংলা - فارسي - Soomaaliga - සිංහල - ภาษาไทย -தமிழ் - Казақ тілі - ქართული ენა

Informacje ogólne:

Kurs przedstawia środki i działania z zakresu zapobiegania i kontroli zakażeń (ZKZ) wymagane w celu:

 • Przygotowania placówki i osiągnięcia gotowości do reagowania w przypadku wystąpienia ogniska epidemicznego, w szczególności związanego z COVID-19.

 • Ograniczenia transmisji czynnika zakaźnego z człowieka na człowieka dzięki wdrożeniu rekomendowanych przez WHO środków i działań z zakresu zapobiegania i kontroli zakażeń.

 • Identyfikowania, izolowania i zgłaszania podejrzeń i potwierdzonych zakażeń.

Do każdego modułu dołączono dodatkowe materiały i zasoby, które pozwolą dokładniej zgłębić dany temat.

Cele szkolenia:

Po ukończeniu kursu uczestnik powinien potrafić:

 • Zdefiniować środki zapobiegania i kontroli zakażeń (ZKZ) i ich znaczenie w kontekście przygotowania i gotowości placówki oraz reagowania w przypadku wystąpienia zakażenia.
 • Opisać bieżącą sytuację epidemiologiczną dotyczącą COVID-19, podać definicje przypadku oraz objawy przedmiotowe i podmiotowe.
 • Opisać środki kontroli: dotyczące źródła zakażenia, administracyjne, środowiskowe i inżynieryjne.
 • Opisać środki ZKZ zalecane przez WHO dla placówek opieki zdrowotnej, m.in. zalecane w postępowaniu z podejrzeniem lub potwierdzonym przypadkiem COVID-19.
 • Opisać dodatkowe środki i działania z zakresu zapobiegania i kontroli zakażeń, które należy podjąć w celu zapewnienia ogólnego przygotowania w placówce opieki zdrowotnej.

Czas trwania kursu: Około 1 godziny.

Zaświadczenia: Potwierdzenie uczestnictwa jest dostępne dla uczestników, którzy ukończą 100% materiału kursu.

Jeżeli po ukończeniu tego kursu, będziesz zainteresowany/a poznaniem zasad prawidłowego wkładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej (ŚOI) w kontekście COVID-19, skorzystaj z kursu OpenWHO (w jęz. angielskim) „COVID-10: How to put on and remove personal protective equipment (PPE)”: https://openwho.org/courses/IPC-PPE-EN

Jeżeli jesteś zainteresowany/a poznaniem zasad prawidłowego wykonywania higieny rąk, skorzystaj z kursu OpenWHO (w jęz. angielskim): https://openwho.org/courses/IPC-HH-en

Tłumaczenie na język polski z Infection Prevention and Control (IPC) for COVID-19 Virus, 2020. WHO nie odpowiada za treść i dokładność przekładu. W przypadku rozbieżności między wersją anglojęzyczną a tłumaczeniem na język polski, obowiązuje wersja oryginału w języku angielskim jako prawidłowa i wiążąca.

Course contents

 • Moduł 1: Gotowość, zdolność reagowania i ZKZ:

  Moduł 1 zawiera ogólne informacje na temat środków i działań z zakresu zapobiegania i kontroli zakażeń podejmowanych w celu przygotowania placówki i osiągnięcia gotowości na wypadek wystąpienia zakażeń.
 • Moduł 2: Wirus COVID-19:

  Moduł 2 zawiera wprowadzenie do zagadnień dotyczących nowego koronawirusa (COVID-19).
 • Moduł 3: ZKZ w kontekście COVID-19 Standardowe środki ostrożności, środki zapobiegające transmisji i szczególne zalecenia w sprawie COVID-19:

  Moduł 3 przedstawia środki i działania, które należy podjąć w celu przygotowania placówki do właściwego postępowania w przypadku wystąpienia zakażeń.

Enroll me for this course

The course is free. Just register for an account on OpenWHO and take the course!
Enroll me now
Learners enrolled: 1833

Certificate Requirements

 • Gain a Confirmation of Participation by completing at least 100% of the course material.