โควิด 19: วิธีสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)

หลักสูตรนี้เป็นคำแนะนำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่รักษาพยาบาลผู้ป่วยในสถานพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงประเภทของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือ PPE ที่ต้องใช้เพื่อปกป้องตนเอง อย่างเหมาะสม จากหลักฐานในปัจจุบัน WHO แนะนำให้ใช้ PPE สำหรับการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากฝอยละอองและการสัมผัส แต่ถ้าหากเป็นการทำหัตถการที่ทำให้เกิดฝอยละอองขนาดเล็กในอากาศ มาตรการป้องกันฝอยละอองขนาดเล็กในอากาศเป็นสิ่งจำเป็นซึ่งต้องใช้หน้ากากกรองอากาศ เช่น N95, FFP2, FFP3 โปรดระลึกไว้เสมอว่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่ครอบคลุมในภาพใหญ่ และควรนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธในการจัดการผู้ป่วยโควิด 19 ในรูปแบบต่างๆ ผู้ที่จะเข้าสู่พื้นที่การดูแลผู้ป่วยควรเป็นเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมและมีความรู้ในการใช้ PPE เท่านั้น

เอกสารเหล่านี้เปิดตัวเมื่อวันที่ 15/04/2020 เนื่องจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และคำแนะนำทางเทคนิคเกี่ยวกับ COVID-19 มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โปรดดูที่ https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 สำหรับข้อมูลอัปเดตล่าสุด

Self-paced
Language: ภาษาไทย
COVID-19

Course information

หลักสูตรนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ ดังนี้:

English - العربية - македонски - Shqip - français - Português - Español - Nederlands - 中文 - Tetun - Русский - Soomaaliga - Türk- සිංහල - தமிழ் - Казақ тілі

ในภาพรวม: หลักสูตรนี้เป็นคำแนะนำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่รักษาพยาบาลผู้ป่วยในสถานพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงประเภทของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือ PPE ที่ต้องใช้เพื่อปกป้องตนเอง อย่างเหมาะสม จากหลักฐานในปัจจุบัน WHO แนะนำให้ใช้ PPE สำหรับการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากฝอยละอองและการสัมผัส แต่ถ้าหากเป็นการทำหัตถการที่ทำให้เกิดฝอยละอองขนาดเล็กในอากาศ มาตรการป้องกันฝอยละอองขนาดเล็กในอากาศเป็นสิ่งจำเป็นซึ่งต้องใช้หน้ากากกรองอากาศ เช่น N95, FFP2, FFP3 โปรดระลึกไว้เสมอว่าอุปกรณ์ป้องกันส่วรบุคคล (PPE) เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่ครอบคลุมในภาพใหญ่ และควรนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธในการจัดการผู้ป่วยโควิด 19 ในรูปแบบต่างๆ ผู้ที่จะเข้าสู่พื้นที่การดูแลผู้ป่วยควรเป็นเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมและมีความรู้ในการใช้ PPE เท่านั้น

วัตถุประสงค์การเรียนรู้: เมื่อจบหลักสูตรแล้ว ผู้รับการอบรมควรสามารถ:

  • แสดงวิธีที่ถูกต้องในการสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) และ
  • แสดงวิธีที่ถูกต้องในการทำความสะอาดมือ โดยใช้เจลแอลกอฮอล์ ตามวิธีการที่ WHO แนะนำ

ระยะเวลาของหลักสูตร: 15 นาทีโดยประมาณ

เอกสารรับรอง: เอกสารการรับรองการเข้าร่วมหลักสูตรมีไว้ให้สำหรับผู้รับอบรมที่อบรมเนื้อหาครบ 100%

หลังจากจบหลักสูตรนี้แล้วหากคุณสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแง่มุมอื่น ๆ ของการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในบริบทของ COVID-19 โปรดดูชุดหลักสูตร OpenWHO: https://openwho.org/courses?q=IPC

แปลเป็นภาษาไทยจาก COVID-19: How to put on and remove personal protective equipment (PPE), 2020 ทั้งนี้ WHO ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือความถูกต้องของการแปลในครั้งนี้ หากการแปลระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทยไม่สอดคล้องกัน ขอให้ยึดข้อมูลตามต้นฉบับภาษาอังกฤษ

Course contents

  • บทที่ 1: คำแนะนำในการสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ตามมาตรการป้องกัน ฝอยละออง/การสัมผัส สำหรับโควิด 19:

    บทที่ 1 นำเสนอ วิดีโอ คำแนะนำในการสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ตามมาตรการป้องกัน ฝอยละออง/การสัมผัส สำหรับโควิด 19 รวมถึง ข้อมูลโปสเตอร์ให้ความรู้สองชุด เมื่อจบบทนี้ ผู้รับการอบรมควรสามารถแสดงวิธีที่ถูกต้องในการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามวิธีการที่ WHO แนะนำ สำหรับมาตรการป้องกันฝอยละออง/การสัมผัสเชื้อโรคสำหรับโควิด 19
  • บทที่ 2: คำแนะนำในการสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ตามมาตรการป้องกัน ฝอยละอองขนาดเล็กในอากาศ/การสัมผัส ในการทำหัตถการที่ก่อให้เกิดฝอยละอองขนาดเล็กสำหรับโควิด 19:

    บทที่ 2 นำเสนอ วิดีโอ คำแนะนำในการสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ตามมาตรการป้องกัน ฝอยละอองขนาดเล็กในอากาศ/การสัมผัสเชื้อโรค สำหรับโควิด 19 เมื่อจบบทนี้ ผู้รับการอบรมควรสามารถแสดงวิธีที่ถูกต้องในการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามวิธีการที่ WHO แนะนำ สำหรับมาตรการป้องกันฝอยละอองขนาดเล็ก/การสัมผัสโควิด 19

Enroll me for this course

The course is free. Just register for an account on OpenWHO and take the course!
Enroll me now

Certificate Requirements

  • Gain a Confirmation of Participation by completing at least 100% of the course material.