Prevencija i Kontrola Infekcije (IPC) virusom COVID-19

Ovaj kurs daje informacije o tome na koji način ustanove mogu da se pripreme za odgovor na slučajeve novonastalih respiratornih virusa poput novog koronavirusa, kako da prepoznaju slučajeve kada do njih dođe, i da pravilno uvedu mere za prevenciju i kontrolu infekcije (PKI, IPC na engleskom) kako bi se osigurali da ne dođe do transmisije medju zdravstvenim radnicima ili drugim pacijentima, kao i svim prisutnima u zdravstvenoj ustanovi.

Trening je namenjen zdravstvenim radnicima i zaposlenima u ustanovama javnog zdravlja, jer je fokusiran na prevenciju i kontrolu.

Ovaj kurs nije ažuriran od juna 2020. Za najnovije smernice, pogledajte englesku verziju kursa.

Self-paced
Language: српски језик
COVID-19

Course information

Ovaj kurs je takođe dostupan na sledećim jezicima:

English - русский - 日本語 - français - Bahasa Indonesia - Español - Português - Italiano - 中文 - македонски јазик - Türkçe - język polski - Tiếng Việt - العربية - Nederlands - Tetun - বাংলা - فارسي - Soomaaliga - සිංහල - ภาษาไทย - தமிழ் - Казақ тілі

Pregled:

Ovaj kurs pokriva mere za prevenciju i kontrolu infekcije (IPC) neophodne za:

 • Pripremljenost i spremnost na odgovor u slušaju izbijanja epidemije, naročito one vezane za COVID-19.
 • Ograničavanje transmisije medju ljudima primenom mera IPC koje preporučuje Svetska Zdravstvena Organizacija (WHO).
 • Identifikaciju, izolaciju i prijavljivanje sumnjivih i potvrđenih slučajeva.

Svaki modul sadrži dodatne materijale koji će Vam pomoći da budete detaljnije upućeni u ovu temu.

Ciljevi kursa:

Na kraju ovog kursa, bićete u mogućnosti da:

 • Definišete prevenciju i kontrolu infekcije (IPC) i njenu ulogu u kontekstu pripremljenosti, spremnosti i odgovora;
 • Opišete trenutnu COVID-19 epidemiološku situaciju, uključujući definisanje slušajeva kao i znake I simptome bolesti;
 • Opišete kontrolu izvora, kontrole administracije, kao i ekološke i inženjerske kontrole;
 • Opišete IPC mere za zdravstvene ustanove preporučene od strane Svetske Zdravstvene Organizacije (WHO) uključujući i to na koji način pristupiti sumnjivim ili potvrđenim slušajevima;
 • Opišete dodatne IPC mere koje treba preduzeti zarad opšte pripremljenosti u okviru zdravstvene ustanove.

Trajanje kursa: Oko 1 sat.

Sertifikacija: Potvrda o učešću dostupna je učesnicima koji su kompletni 100% materijala kursa.

Po završetku ovog kursa, ukoliko vas zanima kako pravilno staviti i ukloniti ličnu zaštitnu opremu (PPE) u kontekstu COVID-19, pogledajte kurs OpenWHO : COVID-19: How to put on and remove personal protective equipment (PPE): https://openwho.org/courses/IPC-PPE-EN

Ukoliko vas zanima kako da pravilno obavljate higijenu ruku, pogledajte kurs OpenWHO: https://openwho.org/courses/IPC-HH-en

Prevođeno na srpski jezik od Infection Prevention and Control (IPC) for Novel Coronavirus COVID-19 Virus, 2020. Svetska Zdravstvena Organizacija (SZO) nije odgovorna za sadržaj i tačnost ovog prevoda. U slučaju neslaganja između originalnog teksta i prevoda na srpski, originalna verzija na engleskom jeziku je obavezujuća i autentična. Ovaj prevod nije verifikovan od strane SZO. Ovaj resurs je namenjen samo za podršku učenju.

Course contents

 • Modul 1: Pripravnost, spremnost & prevencija i kontrola infekcije:

  Ovaj modul daje pregled mera pripravnosti i spremnosti za prevenciju i kontrolu infekcije.
 • Modul 2: Virus COVID-19:

  Ovaj modul daje uvod u informacije vezane za novi koronavirus (COVID-19).
 • Modul 3: IPC za COVID-19 Standardne mere opreza, mere predostrožnosti vezane za prenos & COVID-19 specijalne preporuke:

  Ovaj modul se bavi različitim merama predostrožnosti koje treba preduzeti kako bi bili pripremljeni za odgovor na COVID-19.

Enroll me for this course

The course is free. Just register for an account on OpenWHO and take the course!
Enroll me now
Learners enrolled: 3562

Certificate Requirements

 • Gain a Confirmation of Participation by completing at least 100% of the course material.