Phòng chống lây nhiễm (ipc) trong dịch bệnh covid-19

Khóa học này cung cấp thông tin về việc các cơ sở y tế cần chuẩn bị những gì để đáp ứng với một trường hợp nhiễm virus hô hấp mới nổi như là corona virus chủng mới, làm thế nào để xác định một ca bênh khi nó xảy ra, và làm thế nào để áp dụng các biện pháp IPC phù hợp để đảm bảo không có sự lây truyền sang nhân viên y tế, sang bệnh nhân khác và những người khác trong cơ sở y tế.

Khóa đào tạo này hướng tới các nhân viên y tế và các nhân viên y tế cộng đồng, vì nó tập trung vào phòng chống nhiễm khuẩn.

Khóa học này đã được cập nhật vào tháng 5 năm 2022 và nêu bật hướng dẫn mới nhất của WHO cho đến nay. Xin lưu ý rằng hướng dẫn của chúng tôi liên tục được cập nhật và các phiên bản ngôn ngữ khác của khóa học cũng sẽ dần được cập nhật.

 • Xin lưu ý: Những tài liệu này được cập nhật lần cuối vào ngày 18/01/2022.*
Self-paced
Language: Tiếng Việt
COVID-19

Course information

Khóa học này cũng có sẵn trong các ngôn ngữ sau:

English - русский - 日本語 - français - Bahasa Indonesia - Español - Português - Italiano - српски језик - 中文 - македонски јазик - Türkçe - język polski - العربية - Nederlands - Tetun - বাংলা - فارسي - Soomaaliga - සිංහල - ภาษาไทย -தமிழ் - Казақ тілі - ქართული ენა

Tổng quan:

Khóa học này bao gồm các biện pháp phòng chống nhiễm khuẩn (IPC) cần có để:

 • Chuẩn bị và sẵn sàng đáp ứng với một vụ dịch, cụ thể là vụ dịch do COVID-19.
 • Hạn chế lây truyền từ người sang người bằng cách áp dụng các can thiệp IPC được khuyến cáo bởi WHO.
 • Phát hiện, cách ly và báo cáo các ca bệnh nghi ngờ và xác định.

Nguồn thông tin tham khảo có ở cuối khóa học để bạn có thể đào sâu hơn chủ đề này.

Mục tiêu học tập:

Kết thúc khóa học, người tham gia có thể:

 • Định nghĩa IPC và vai trò của nó khi chuẩn bị, sẵn sàng và ứng phó với một vụ dịch;
 • Mô tả tình trạng dịch tễ học hiện tại của COVID-19, bao gồm định nghĩa ca bệnh, triệu chứng và dấu hiệu của bệnh;;
 • Mô tả kiểm soát nguồn lây, kiểm soát hành chính, và kiểm soát môi trường;
 • Mô tả các biện pháp IPC được khuyến cáo bởi WHO đối với các cơ sở y tế, bao gồm khi làm việc với ca bệnh nghi ngờ hoặc xác định nhiễm COVID-19;
 • Mô tả các biện pháp IPC bổ sung cần thiết để hỗ trợ việc chuẩn bị trong các cơ sở y tế.

Thời gian học: Khoảng 1 giờ.

Chứng chỉ: Một Chứng chỉ Tham gia khóa học sẽ được cấp khi người học hoàn thành 100% nội dung khóa học.

Sau khi hoàn thành khóa học này, nếu bạn quan tâm đến cách mặc và cởi trang phục bảo vệ cá nhân (PPE) trong bối cảnh COVID-19, xin tham khảo khóa học của OpenWHO (bằng tiếng Anh): COVID-19: Cách mặc và cởi trang phục bảo vệ cá nhân (PPE): https://openwho.org/courses/IPC-PPE-EN

Nếu bạn quan tâm đến việc học cách thực hành vệ sinh tay, xin tham khảo khóa học của OpenWHO (bằng tiếng Anh): https://openwho.org/courses/IPC-HH-en

Dịch sang tiếng Việt từ bản tiếng Infection Prevention and Control (IPC) in the context of COVID-19, 2020. WHO không chịu trách nhiêm về nội dung và tính chính xác của bản dịch. Trong trường hợp có sự không nhất quán giữa bản dịch tiếng Việt và bản tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ là bản chính thức.

Course contents

 • Học phần 1: IPC trong Các tình huống khẩn cấp; chuẩn bị, sẵn sàng và đáp ứng:

  Học phần này cung cấp kiến thức tổng quát về phòng chống nhiễm khuẩn để chuẩn bị và sẵn sàng đáp ứng dịch.
 • Học phần 2: Các cách lây nhiễm của SARS-CoV-2 và chiến lược IPC trong ngành y tế:

  Học phần 2 giới thiệu chung về coronavirus mới (COVID-19).
 • Học phần 3:Áp dụng các biện pháp phòng ngừa dựa trên cơ chế lây nhiễm COVID-19:

  Học phần này rà soát các biện pháp phòng ngừa cần được áp dụng để chuẩn bị và ứng phó với COVID-19.

Enroll me for this course

The course is free. Just register for an account on OpenWHO and take the course!
Enroll me now
Learners enrolled: 1425

Certificate Requirements

 • Gain a Confirmation of Participation by completing at least 100% of the course material.