An error occurred while loading the video player, or it takes a long time to initialize. You can try clearing your browser cache. Please try again later and contact the helpdesk if the problem persists.

Personel pracujący w czasie epidemii ostrych zakażeń układu oddechowego (ang. ARI) musi posiadać podstawową wiedzę i umiejętności umożliwiające właściwe postępowanie i reagowanie. Członkowie personelu muszą wiedzieć, czym są ostre zakażenia układu oddechowego, w jaki sposób dochodzi do ich rozprzestrzeniania i jak należy oceniać ryzyko zakażenia, a także posiadać znajomość podstawowych środków higieny, które powinni stosować dla ochrony własnej. Pakiet kursu składa się z 4 modułów zawierających filmy i prezentacje dostępne do pobrania.

Uwaga: te materiały zostały ostatnio zaktualizowane w dniu 06/09/2020.

En modo autodidacta
Idioma: Polski
COVID-19

Información del curso

Kurs jest również dostępny w następujących językach:

English - français - Bahasa Indonesia - русский - Português - 中文 - Español - العربية - Tiếng Việt - বাংলা - Shqip - македонски - Tetun - සිංහල - ภาษาไทย -தமிழ் -Казақ тілі

Informacje ogólne: Kurs zawiera wprowadzenie do zagadnień ostrych zakażeń układu oddechowego (ARI) oraz podstawowych środków higieny stosowanych w celu ochrony przed zakażeniami. Po ukończeniu kursy powinieneś potrafić podać podstawowe informacje na temat ostrych zakażeń układu oddechowego, m.in. wyjaśnić czym są, w jaki sposób dochodzi do ich rozprzestrzeniania, jak należy oceniać ryzyko zakażenia, a także wyliczyć podstawowe środki higieny stosowane w celu ochrony przed zakażeniem.

Cele szkolenia : znajomość podstawowych zasad dotyczących ostrych zakażeń układu oddechowego, sposobów oceny ryzyka zakażenia oraz podstawowych środków higieny stosowanych w celu ochrony przed zakażeniem.

Czas trwania kursu: około 2 godzin.

Zaświadczenia: zaświadczenia o ukończeniu kursu będą wystawiane uczestnikom, którzy osiągną wynik co najmniej na poziomie 80% podczas oceny końcowej. Uczestnicy, którzy otrzymają rekord osiągnięć, mogą również pobrać Open Badge dla tego kursu. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się jak.

Tłumaczenie na język polski z Infection Prevention and Control (IPC) for COVID-19 Virus, 2020. WHO nie odpowiada za treść i dokładność przekładu. W przypadku rozbieżności między wersją anglojęzyczną a tłumaczeniem na język polski, obowiązuje wersja oryginału w języku angielskim jako prawidłowa i wiążąca.

Contenido del curso

 • Moduł 1: Ostre zakażenia układu oddechowego (ARI) stanowiące potencjalne zagrożenie zdrowia publicznego – wprowadzenie:

  Ogólny cel szkolenia - podanie podstawowych informacji na temat ostrych zakażeń układu oddechowego, m.in. sposobów rozprzestrzeniania się zakażeń, objawów, leczenia i profilaktyki.
 • Moduł 2: Jak chronić się przed ostrymi zakażeniami układu oddechowego (ARI):

  Ogólny cel szkolenia – zdefiniowanie ryzyka, kiedy i w jaki sposób należy przeprowadzić ocenę ryzyka, zarządzanie ryzykiem ostrych zakażeń układu oddechowego
 • Moduł 3: Podstawowe środki higieny:

  Ogólny cel szkolenia – opisanie podstawowych środków higieny stosowanych w celu ochrony przed ostrymi zakażeniami układu oddechowego.
 • Moduł 4: Noszenie maseczki:

  Ogólny cel szkolenia – opisanie, kiedy i w jaki sposób należy nosić maseczkę.

Matricularme en este curso

El curso es gratuito. Solo tiene que crear una cuenta en OpenWHO ¡y ya puede hacer el curso!
Matricularme ahora

Requisitos para el certificado

 • Obtenga un certificado de estudios al obtener más del 80% del número máximo de puntos de todos los trabajos evaluados.