Personel pracujący w czasie epidemii ostrych zakażeń układu oddechowego (ang. ARI) musi posiadać podstawową wiedzę i umiejętności umożliwiające właściwe postępowanie i reagowanie. Członkowie personelu muszą wiedzieć, czym są ostre zakażenia układu oddechowego, w jaki sposób dochodzi do ich rozprzestrzeniania i jak należy oceniać ryzyko zakażenia, a także posiadać znajomość podstawowych środków higieny, które powinni stosować dla ochrony własnej. Pakiet kursu składa się z 4 modułów zawierających filmy i prezentacje dostępne do pobrania.
Self-paced
Language: Polski
COVID-19

Course information

Kurs jest również dostępny w następujących językach:

English - français - Bahasa Indonesia - русский - Português - 中文 - Español - العربية - Tiếng Việt - বাংলা - Shqip - македонски - Tetun - සිංහල

Informacje ogólne: Kurs zawiera wprowadzenie do zagadnień ostrych zakażeń układu oddechowego (ARI) oraz podstawowych środków higieny stosowanych w celu ochrony przed zakażeniami. Po ukończeniu kursy powinieneś potrafić podać podstawowe informacje na temat ostrych zakażeń układu oddechowego, m.in. wyjaśnić czym są, w jaki sposób dochodzi do ich rozprzestrzeniania, jak należy oceniać ryzyko zakażenia, a także wyliczyć podstawowe środki higieny stosowane w celu ochrony przed zakażeniem.

Cele szkolenia : znajomość podstawowych zasad dotyczących ostrych zakażeń układu oddechowego, sposobów oceny ryzyka zakażenia oraz podstawowych środków higieny stosowanych w celu ochrony przed zakażeniem.

Czas trwania kursu: około 2 godzin.

Zaświadczenia: zaświadczenia o ukończeniu kursu będą wystawiane uczestnikom, którzy osiągną wynik co najmniej na poziomie 80% podczas oceny końcowej.

Tłumaczenie na język polski z Infection Prevention and Control (IPC) for COVID-19 Virus, 2020. WHO nie odpowiada za treść i dokładność przekładu. W przypadku rozbieżności między wersją anglojęzyczną a tłumaczeniem na język polski, obowiązuje wersja oryginału w języku angielskim jako prawidłowa i wiążąca.

Course contents

 • Moduł 1: Ostre zakażenia układu oddechowego (ARI) stanowiące potencjalne zagrożenie zdrowia publicznego – wprowadzenie:

  Ogólny cel szkolenia - podanie podstawowych informacji na temat ostrych zakażeń układu oddechowego, m.in. sposobów rozprzestrzeniania się zakażeń, objawów, leczenia i profilaktyki.
 • Moduł 2: Jak chronić się przed ostrymi zakażeniami układu oddechowego (ARI):

  Ogólny cel szkolenia – zdefiniowanie ryzyka, kiedy i w jaki sposób należy przeprowadzić ocenę ryzyka, zarządzanie ryzykiem ostrych zakażeń układu oddechowego
 • Moduł 3: Podstawowe środki higieny:

  Ogólny cel szkolenia – opisanie podstawowych środków higieny stosowanych w celu ochrony przed ostrymi zakażeniami układu oddechowego.
 • Moduł 4: Noszenie maseczki:

  Ogólny cel szkolenia – opisanie, kiedy i w jaki sposób należy nosić maseczkę.

Enroll me for this course

The course is free. Just register for an account on OpenWHO and take the course!
Enroll me now

Certificate Requirements

 • Gain a record of achievement by earning at least 80% of the maximum number of points from all graded assignments.

Your request has been sent to our support team, and will be answered as soon as possible.

Thank You!

Oops something went wrong.

Back