An error occurred while loading the video player, or it takes a long time to initialize. You can try clearing your browser cache. Please try again later and contact the helpdesk if the problem persists.

Tất cả nhân viên tham gia chống dịch Viêm Đường hô hấp Cấp (ARI) cần phải có những kiến thức và kỹ năng cơ bản để đối phó với dịch bệnh hiệu quả. Họ cần phải hiểu ARI là gì, bệnh lây truyền như thế nào, cách đánh giá nguy cơ lây nhiễm và nắm được các biện pháp vệ sinh cơ bản để tự bảo vệ bản thân. Khóa học này gồm 4 học phần trong đó có cả video và các bài trình bày có thể tải xuống được.

Xin lưu ý: Những tài liệu này được cập nhật lần cuối vào ngày 06/09/2020

Self-paced
Language: Tiếng Việt
COVID-19

Course information

Khóa học này cũng có sẵn trong các ngôn ngữ sau:

English - français - Bahasa Indonesia - русский - Português - 中文 - Español - العربية - বাংলা - Shqip - македонски - Tetun - Polski - සිංහල - ภาษาไทย -தமிழ் -Казақ тілі

Đại cương: Khóa học này cung cấp các thông tin chung về ARI và các biện pháp vệ sinh cơ bản để bảo vệ chống lây nhiễm. Đến cuối khóa học bạn có thể mô tả được những kiến thức chung về ARI, bao gồm khái niệm về bệnh, cách lây truyền của bệnh, các đánh giá nguy cơ lây nhiễm và liệt kê các biện pháp vệ sinh cơ bản để phòng chống lây nhiễm. Sẽ có một bộ câu hỏi đánh giá ở cuối khóa học.

Mục đích học tập: Hiểu được những nguyên tắc cơ bản của viêm đường hô hấp cấp, cách đánh giá nguy cơ lây nhiễm, và các biện pháp vệ sinh cơ bản để phòng chống lây nhiễm.

Thời gian học: Khoảng 2 giờ

Chứng chỉ: Một Chứng chỉ Hoàn thành Khóa học sẽ được cấp cho những người tham gia đạt 80% các câu hỏi trả lời đúng trở lên trong phần đánh giá khóa học. Những người tham gia nhận được Kỷ lục Thành tích cũng có thể tải xuống Huy hiệu Mở cho khóa học này. Nhấp vào đây để xem cách làm.

Dịch sang tiếng Việt từ eProtect Acute Respiratoy Infection, 2020. WHO không chịu trách nhiệm về nội dung và tính chính xác của bản dịch này. Trong trường hợp có sự không nhất quán giữa bản tiếng Anh và bản tiếng Việt, bản tiếng Anh là bản gốc chính thức.

Course contents

 • Học phần 1: Viêm đường hô hấp cấp (ARI) gây quan ngại về y tế cộng đồng – Giới thiệu:

  Mục tiêu học tập: Nắm được các kiến thức cơ bản của viêm đường hô hấp cấp: sự lây truyền, triệu chứng, điều trị và phòng bệnh.
 • Học phần 2: Cách bảo vệ chống lây nhiễm ARI:

  Mục tiêu học tâp: Định nghĩa nguy cơ, khi nào cần và cách đánh giá nguy cơ, và cách kiểm soát nguy cơ đối với ARI
 • Học phần 3: Các biện pháp vệ sinh cơ bản:

  Mục tiêu học tập: Mô tả các biện pháp vệ sinh cơ bản để phòng chống lây nhiễm ARI
 • Học phần 4: Đeo khẩu trang:

  Mục tiêu học tập: Mô tả khi nào cần và cách đeo khẩu trang

Enroll me for this course

The course is free. Just register for an account on OpenWHO and take the course!
Enroll me now
Learners enrolled: 1721

Certificate Requirements

 • Gain a Record of Achievement by earning at least 80% of the maximum number of points from all graded assignments.