Tập huấn cho nhân viên y tế về tiêm vắc xin phòng COVID-19

Tất cả các cán bộ y tế tham gia thực hiện tiêm chủng COVID-19 cần có đủ kiến thức và kỹ năng để đảm bảo tiêm vắc xin COVID-19 an toàn và hiệu quả. Khóa tập huấn cho nhân viên y tế về tiêm vắc xin phòng COVID-19 được xây dựng cho các cán bộ y tế tuyến đầu tại các quốc gia. Khóa học được xây dựng trên cơ sở phối hợp với UNICEF, có 6 học phần, bao gồm các bài giảng bằng video, bảng câu hỏi đánh giá, công cụ hỗ trợ công việc, bài tập tương tác và các bài trình bày có thể tải xuống dựa trên các thông tin hiện có.

Xin lưu ý: Những tài liệu này được ra mắt vào ngày 18/12/2020

Nguồn ảnh: WHO/Blink Media – Giliane Soupe

自学
语言: Tiếng Việt
COVID-19

课程信息

TKhóa học này cũng có sẵn trong các ngôn ngữ sau:

English - Bahasa Indonesia - македонски - Русский - 中文- العربية - Español - Nederlands - français - Português - Казақ тілі - ၽႃႇသႃႇတႆး - မြန်မာစာ - ကညီစှီၤကျိာ်

Tổng quan: WHO hiện đang phối hợp với các nhà khoa học, các doanh nghiệp và các tổ chức y tế toàn cầu để đẩy nhanh hoạt động ứng phó với đại dịch và điều phối việc tiếp cận và phân phối công bằng vắc xin phòng COVID-19. Khóa học này cung cấp thông tin chung về COVID-19 và thông tin cụ thể về công tác bảo quản, vận chuyển và tiêm vắc xin, việc ghi chép và theo dõi bao gồm cả các sự cố sau tiêm chủng (AEFI), và truyền thông (sự chấp nhận và nhu cầu) thông qua một loạt các bài giảng bằng video ngắn và bộ câu hỏi kiểm tra kiến thức của học viên. Khóa học này chủ yếu dành cho cán bộ y tế tuyến đầu, những người sẽ trở thành nhân viên tiêm chủng và cũng là đối tượng được tiêm đầu tiên.

Mục đích của khóa học: Khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có thể:

 • mô tả tác nhân gây bệnh (SARS-CoV-2) và bệnh do vi rút corona (COVID-19);
 • giải thích các yêu cầu về hệ thống bảo quản lạnh, các nguyên tắc về bảo quản và vận chuyển trong các tình huống khác nhau, và mô tả các phương án/quy trình tiêu hủy chất thải;
 • mô tả quy trình tiêm vắc xin COVID-19 và xác định các biện pháp phòng chống lây nhiễm cần được áp dụng trong quá trình tiêm;
 • nhận biết sự cố sau tiêm và giải thích cách thức báo cáo sự cố;
 • hiểu được về các mẫu ghi chép, mẫu đăng ký và giải thích cách thức truy dấu những người bị bỏ sót; và
 • trình bày các phương pháp truyền thông có hiệu quả và cho từng cá nhân về tiêm chủng COVID-19.

Thời gian của khóa học: Khoảng 3 giờ.

Giấy chứng nhận: Học viên nếu trả lời đạt 80% số câu hỏi trở lên trong bảng câu hỏi đánh giá của khóa học sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học (Record of Achievement). Những người tham gia nhận được Kỷ lục Thành tích cũng có thể tải xuống Huy hiệu Mở cho khóa học này. Nhấp vào đây để xem cách làm.

Khóa học này được xây dựng với sự phối hợp với UNICEF. Toàn bộ nội dung khóa học đã được WHO cho phép và phê duyệt.

Được dịch sang Tiếng Việt từ COVID-19 vaccination training for health workers, 2021. WHO không chịu trách nhiệm về nội dung hay tính chính xác của bản dịch này. Trong trường hợp có sự thiếu nhất quán giữa bản Tiếng Anh và bản Tiếng Việt, bản gốc Tiếng Anh sẽ được lấy làm căn cứ và là bản đáng tin cậy. Bản dịch này không được WHO xác thực. Tài liệu này chỉ nhằm mục đích hỗ trợ học tập.

课程内容

 • Học phần 1: Giới thiệu khóa tập huấn tiêm chủng COVID-19: Đây là phần giới thiệu khóa học:

  Mục tiêu của khóa học là cung cấp các thông tin cơ bản về tiêm chủng COVID-19 cho cán bộ y tế/nhân viên tiêm chủng.
 • Học phần 2: Bảo quản, vận chuyển, tiêm và quản lý chất thải đối với vắc xin COVID-19:

  Học phần này bao gồm 3 phần, cung cấp kiến thức về: ý nghĩa của việc lập chương trình tiêm chủng vắc xin COVID-19; quản lý việc bảo quản, vận chuyển và tiêm vắc xin COVID-19; quản lý hệ thống bảo quản lạnh tại điểm tiêm chủng và quản lý chất thải ở cấp cơ sở.
 • Học phần 3: Tổ chức các buổi tiêm chủng COVID-19:

  Kết thúc học phần này, học viên có thể: trình bày tổng quát các biện pháp phòng chống lây nhiễm trong buổi tiêm chủng để bảo vệ nhân viên y tế, người được tiêm chủng, và cộng đồng: mô tả cách thức chuẩn bị buổi tiêm chủng theo các quy tắc phòng chống lây nhiễm (tại cơ sở y tế, khi tiêm chủng lưu động tại cộng đồng và trong các chiến dịch tiêm chủng): và trình bày tổng quát về vấn đề an toàn trong việc tiêm vắc xin COVID-19 và xử lý chất thải.
 • Học phần 4: Theo dõi sự cố sau tiêm chủng đối với tiêm chủng COVID-19:

  Kết thúc học phần này, học viên có thể: nhận biết sự cố sau tiêm chủng; mô tả cách thức nhận biết và ứng phó sự cố sau tiêm chủng; và giải thích cách thức báo cáo các sự cố đó.
 • Học phần 5: Ghi chép và theo dõi tiêm chủng COVID-19:

  Kết thúc học phần này, học viên có thể: giải thích tầm quan trọng của công tác ghi chép và báo cáo đúng cách; hiểu về các mẫu ghi chép và mẫu đăng ký; ghi chép dữ liệu và đăng ký tiêm chủng trên các mẫu báo cáo đúng cách; và giải thích cách thức truy dấu những người bị bỏ sót (nếu có).
 • Học phần 6: Truyền thông với cộng đồng về tiêm chủng COVID-19:

  Kết thúc học phần này, học viên có thể: mô tả vai trò và trách nhiệm của cán bộ y tế về tiêm chủng COVID-19; cách giải thích cho cộng đồng về các chiến lược truyền thông cho 3 kịch bản có thể xảy ra; và giải thích vai trò của nhân viên tiêm chủng trong truyền thông ứng phó khủng hoảng do sự cố sau tiêm chủng.

订阅本课程

该课程是免费的。 只需在OpenWHO上注册一个帐户并参加课程!
现在注册吧
当前注册用户: 961

证书要求

 • 课程证书 授予者需要至少取得课程总分的百分之 80%
 • 完成课程可获得开放徽章