სტანდარტული უსაფრთხოების ზომები - ნარჩენების მართვა

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიხედვით სამედიცინო დაწესებულებაში წარმოქმნილი ნარჩენების დაახლოებით 85% წარმოადგენს საერთო, უსაფრთხო ნარჩენებს. დანარჩენი 15% მიიჩნევა სახიფათო ნარჩენებად, რომელიც შეიძლება იყოს ინფექციური, ტოქსიკური ან რადიოაქტიური. სახიფათო ნარჩენებმა, რომელთა მართვა სათანადოდ არ ხორციელდება, შეიძლება რისკი წამოქმნან საავადმყოფოს პაციენტებისთვის, სამედიცინო დაწესებულების პერსონალისთვის და ფართო მთლიანად საზოგადოებისთვის.

Photo credits: WHO / T. Pietrasik

自学
语言: ქართული ენა
COVID-19

课程信息

ეს კურსი ასევე ხელმისაწვდომია შემდეგ ენებზე:

English - Tetun - Nederlands - Русский - македонски

მიმოხილვა: ამ მოდულში თქვენ გაეცნობით ნარჩენების სხვადასხვა კატეგორიებს და ნარჩენების მართვის პროცესს. სამედიცინო ნარჩენები მოიცავს სამედიცინო მომსახურების გაწევისას სამკურნალო და კვლევით განყოფილებებსა და ლაბორატორიაში წარმოქმნილ ყველა ნარჩენს. სამედიცინო დაწესებულებაში ნარჩენების მართვა საჭიროა ნარჩენების წარმოქმნის მომენტიდან მათ საბოლოო უტილიზაციამდე და გატანამდე.

სწავლის მიზნები: წინამდებარე სესიის დასრულების შემდეგ თქვენ შეძლებთ:

  • განსაზღვროთ სამედიცინო დაწესებულებაში ნარჩენების კატეგორიები და წყაროები.

  • აღწეროთ სამედიცინო ნარჩენების მინიმიზაციის, სეპარაციის, შეგროვების, ტრანსპორტირებისა და შენახვის საუკეთესო პრაქტიკა.

  • გამოავლინოთ სამედიცინო ნარჩენების დამუშავებისა და საბოლოო უტილიზაციის რეკომენდებული მეთოდები.

კურის ხანგრძლივობა: დაახლოებით 1 საათი.

სერთიფიკატები: კურსის დასრულების სერთიფიკატი გადაეცემათ მონაწილეებს, რომლებიც შეფასებისას მინიმუმ 70%-ს მიიღებენ ამ პოსტ- ტესტში. საკმარისი ქულების მისაღებად ცდების განუსაზღვრელი რაოდენობა გაქვთ.

თქვენ გაქვთ შეუზღუდავი რაოდენობის მცდელობები ბარიერის დასაკმაყოფილებლად. მონაწილეებს, რომლებიც მიიღებენ მიღწევების ჩანაწერს, შეუძლიათ ასევე ჩამოტვირთოთ Open Badge ამ კურსისთვის. დააწკაპუნეთ აქ, რომ გაიგოთ როგორ.

თარგმნილია ქართულ ენაზე კურსიდან Standard precautions: Waste management, 2020. ჯანმო არ არის პასუხისმგებელი თარგმანის სიზუსტესა და შინაარსზე. ინგლისურსა და ქართულენოვან თარგმანს შორის რაიმე შეუსაბამობის შემთხვევაში, ორიგინალი ინგლისურენოვანი ვერსია უნდა იყოს სავალდებულო და ავთენტური ვერსია.

订阅本课程

该课程是免费的。 只需在OpenWHO上注册一个帐户并参加课程!
现在注册吧
当前注册用户: 509

证书要求

  • 课程证书 授予者需要至少取得课程总分的百分之 70%