სტანდარტული უსაფრთხოების ზომები - ნარჩენების მართვა

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიხედვით სამედიცინო დაწესებულებაში წარმოქმნილი ნარჩენების დაახლოებით 85% წარმოადგენს საერთო, უსაფრთხო ნარჩენებს. დანარჩენი 15% მიიჩნევა სახიფათო ნარჩენებად, რომელიც შეიძლება იყოს ინფექციური, ტოქსიკური ან რადიოაქტიური. სახიფათო ნარჩენებმა, რომელთა მართვა სათანადოდ არ ხორციელდება, შეიძლება რისკი წამოქმნან საავადმყოფოს პაციენტებისთვის, სამედიცინო დაწესებულების პერსონალისთვის და ფართო მთლიანად საზოგადოებისთვის.

Photo credits: WHO / T. Pietrasik

Self-paced
Language: ქართული ენა
COVID-19

Course information

ეს კურსი ასევე ხელმისაწვდომია შემდეგ ენებზე:

English - Tetun - Nederlands - Русский - македонски

მიმოხილვა: ამ მოდულში თქვენ გაეცნობით ნარჩენების სხვადასხვა კატეგორიებს და ნარჩენების მართვის პროცესს. სამედიცინო ნარჩენები მოიცავს სამედიცინო მომსახურების გაწევისას სამკურნალო და კვლევით განყოფილებებსა და ლაბორატორიაში წარმოქმნილ ყველა ნარჩენს. სამედიცინო დაწესებულებაში ნარჩენების მართვა საჭიროა ნარჩენების წარმოქმნის მომენტიდან მათ საბოლოო უტილიზაციამდე და გატანამდე.

სწავლის მიზნები: წინამდებარე სესიის დასრულების შემდეგ თქვენ შეძლებთ:

  • განსაზღვროთ სამედიცინო დაწესებულებაში ნარჩენების კატეგორიები და წყაროები.

  • აღწეროთ სამედიცინო ნარჩენების მინიმიზაციის, სეპარაციის, შეგროვების, ტრანსპორტირებისა და შენახვის საუკეთესო პრაქტიკა.

  • გამოავლინოთ სამედიცინო ნარჩენების დამუშავებისა და საბოლოო უტილიზაციის რეკომენდებული მეთოდები.

კურის ხანგრძლივობა: დაახლოებით 1 საათი.

სერთიფიკატები: კურსის დასრულების სერთიფიკატი გადაეცემათ მონაწილეებს, რომლებიც შეფასებისას მინიმუმ 70%-ს მიიღებენ ამ პოსტ- ტესტში. საკმარისი ქულების მისაღებად ცდების განუსაზღვრელი რაოდენობა გაქვთ.

თქვენ გაქვთ შეუზღუდავი რაოდენობის მცდელობები ბარიერის დასაკმაყოფილებლად. მონაწილეებს, რომლებიც მიიღებენ მიღწევების ჩანაწერს, შეუძლიათ ასევე ჩამოტვირთოთ Open Badge ამ კურსისთვის. დააწკაპუნეთ აქ, რომ გაიგოთ როგორ.

თარგმნილია ქართულ ენაზე კურსიდან Standard precautions: Waste management, 2020. ჯანმო არ არის პასუხისმგებელი თარგმანის სიზუსტესა და შინაარსზე. ინგლისურსა და ქართულენოვან თარგმანს შორის რაიმე შეუსაბამობის შემთხვევაში, ორიგინალი ინგლისურენოვანი ვერსია უნდა იყოს სავალდებულო და ავთენტური ვერსია.

Enroll me for this course

The course is free. Just register for an account on OpenWHO and take the course!
Enroll me now
Learners enrolled: 694

Certificate Requirements

  • Gain a Record of Achievement by earning at least 70% of the maximum number of points from all graded assignments.
  • Gain an Open Badge by completing the course.