Klinisch Beheer van Patiënten met COVID-19: Algemene Overwegingen

De eerste cursus van de cursusreeks Klinisch Beheer van Patiënten met COVID-19 behandelt Algemene Overwegingen. Het geeft achtergrondinformatie over de pandemie en bespreekt de werkzaamheden en voorbereiding van instellingen, verwijzingsystemen en verplaatsing tussen instellingen, infectiepreventie en controle, en de rol van palliatieve zorg voor patiënten. In deze cursus wordt ook ingegaan op de ethische kwesties die zich voordoen tijdens COVID-19 zorg, met inbegrip van de principes van toewijzing van middelen voor kritische zorg. In het algemeen wordt in deze cursus aandacht besteed aan de voorbereiding op een COVID-19 pandemie, op alle niveaus van de zorgverlening.

Deze materialen zijn gelanceerd op 22/10/2020. Aangezien het wetenschappelijke bewijs en de technische richtlijnen met betrekking tot COVID-19 voortdurend evolueren, zijn de materialen in deze cursus verouderd. Deze cursus ondergaat een revisie. Een bijgewerkte versie van deze cursus zal binnenkort beschikbaar zijn. Raadpleeg in de tussentijd https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 voor de laatste updates.

Fotobron: WHO/Netanel Tobias

Self-paced
Language: Nederlands
COVID-19

Course information

Deze cursus is ook beschikbaar in de volgende talen:

English - Македонски јазик - Shqip - Bahasa Indonesia - Казақ тілі - Русский

Overzicht:

De cursusreeks Klinisch Beheer van Patiënten met COVID-19 is ontwikkeld voor gezondheidswerkers tijdens de COVID-19 pandemie. De cursus biedt cruciale kennis die nodig is om veilige, effectieve en kwalitatieve patiëntenzorg te leveren. De presentaties gaan in op alle aspecten van het klinisch beheer, met inbegrip van de voorbereiding van de instelling en planning voor een golf; preventie en controle van infecties bij gezondheidswerkers; verplaatsing tussen instellingen; klinisch beheer van milde, gematigde en kritieke patiënten met COVID-19; speciale overwegingen voor oudere, zwangere en kinderpatiënten met COVID-19; herstel; en ethiek en palliatieve zorg.

De cursusreeks bestaat uit 6 cursussen die onder meer bestaan uit videolezingen en downloadbare presentaties die zijn bijgewerkt met de meest recente richtlijnen en bewijsmateriaal. Elke module bevat 5-8 lezingen, en elke lezing bevat een quiz om de verworven kennis te beoordelen.

Als u meer wilt weten over andere aspecten van de klinisch beheer van patiënten met COVID-19, raadpleeg dan de volgende cursussen van de cursusreeks Klinisch beheer van patiënten met COVID-19 (beschikbaar in het Engels)

Leerdoelen:

Aan het einde van deze cursus zullen de deelnemers in staat moeten zijn om:

 • de wijze waarop de COVID-19 pandemie zich heeft ontwikkeld en de basiseigenschappen van het virus met elkaar in verband te brengen;
 • te assisteren bij de voorbereiding op een pandemie, inclusief piekplanning;
 • algemene methoden te beschrijven en specifieke maatregelen vast te stellen voor de preventie en controle van infecties bij gezondheidswerkers die zorg verlenen aan patiënten met COVID-19;
 • ethische principes te gebruiken om overwegingen inzake de toewijzing van belangrijke hulpmiddelen te ontwikkelen, met het oog op gebruik tijdens COVID-19;
 • praktische hulpmiddelen te gebruiken om de kwaliteit van de zorg voor patiënten tijdens een pandemie te handhaven;
 • palliatieve zorgtechnieken te beschrijven die van toepassing zijn op de COVID-19 zorg;
 • verschillende types verwijzingsystemen te identificeren;
 • de basisprincipes van een veilige verplaatsing tussen instellingen uit te leggen, met inbegrip van het gebruik van de SBAR communicatiemethode.

Duur van de cursus: Deze cursus duurt ongeveer 3 uren om te voltooien.

Certificaten: Een Prestatiestaat certificaat zal beschikbaar zijn voor deelnemers die tenminste 80% behalen van het totaal aantal punten voor alle quizzen. Een Bevestiging van Deelname certificaat is ook beschikbaar voor deelnemers die tenminste 80% van het cursusmateriaal hebben voltooid.

Vertaling naar het Nederlands van Cursus 1: Clinical Management of Patients with COVID-19 – General Considerations, 2020. WHO is niet verantwoordelijk voor de inhoud of juistheid van deze vertaling. In geval van enige tegenstrijdigheden tussen de Engelse versie en de Nederlandse vertaling, zal de originele Engelse versie de bindende en authentieke versie zijn.

Course contents

 • Module 1: Inleiding tot COVID-19:

  Module doelstellingen: Uitleggen van de manieren van overdracht van COVID-19; herkennen van tekenen en symptomen van COVID-19 infectie; noemen van de risicofactoren voor ernstige ziekte; identificeren van de klinische tekenen van milde, gematigde, ernstige en kritieke COVID-19; in staat zijn om het COVID-19 zorgtraject toe te passen voor patiënten die toegang krijgen tot het gezondheidsszorgsysteem tijdens de COVID-19 pandemie.
 • Module 2: COVID-19 Piekplanning:

  Module doelstellingen: Identificeren van de belangrijkste principes van een pandemisch voorbereidheidsplan; noemen van de ‘Vier S’en’ van piekplanning; beschrijven van een trapsgewijze aanpak van capaciteitsuitbreiding onder piekcondities; bespreken van piekplanning tijdens COVID-19 onder verschillende overdrachtsscenario’s.
 • Module 3: Infectiepreventie en controle voor gezondheidswerkers die zorg verlenen aan patiënten met COVID-19:

  Module doelstellingen: Bespreken van de algemene principes van infectiepreventie en controle (IPC) bij het verlenen van zorg aan patiënten met COVID-19; verband leggen met de wijze waarop administratieve en technische controlemaatregelen de uitvoering van IPC vergemakkelijken; beschrijven van specifieke maatregelen die in het ziekenhuis moeten worden genomen bij de zorg voor patiënten met COVID-19.
 • Module 4: Ethische principes voor optimale zorg tijdens de COVID-19 pandemie:

  Module doelstellingen: Beschrijven van het belang van pandemie- en rampenvoorbereidheid; beschrijven hoe de context van triage kan veranderen tijdens een pandemie of andere ramp; het mensenrechtenkader en de principes van gelijkheid en gezondheid uitleggen; ethische principes gebruiken om triageoverwegingen te ontwikkelen die gebruikt kunnen worden tijdens een pandemie of ramp.
 • Module 5: Handhaving van kwaliteitszorg tijdens COVID-19:

  Module doelstellingen: Erkennen van het belang van kwaliteitszorg ter ondersteuning van een doeltreffend beheer van patiënten met aandoeningen die verband houden met COVID-19; erkennen van het belang van kwaliteitszorg ter ondersteuning van het onderhoud van routinematige essentiële gezondheidsdiensten tijdens COVID-19-respons en herstel; verband leggen met de principes van kwaliteitszorg; beschrijven hoe kwaliteitsverbetering toegepast kan worden in het kader van COVID-19; identificeren van praktische kwaliteitsinstrumenten die toegepast kunnen worden in het kader van COVID-19.
 • Module 6: Palliatieve zorg tijdens COVID-19:

  Module doelstellingen: Definiëren van palliatieve zorg; bespreken wanneer palliatieve zorg moet worden overwogen; voorbeelden geven van basis palliatieve zorg interventies; onderscheid maken tussen palliatieve zorg en terminale zorg.
 • Module 7: Verplaatsing en overdracht van een acuut zieke patiënt:

  Module doelstellingen: beschrijven van de verschillende types medische verwijzingssystemen; ontwikkelen van een stapsgewijze aanpak om een patiënt te verplaatsen; gebruik van het verplaatsingsinstrument Situatie, Achtergrond, Beoordeling, Aanbeveling (SBAR).

Enroll me for this course

The course is free. Just register for an account on OpenWHO and take the course!
Enroll me now

Certificate Requirements

 • Gain a Record of Achievement by earning at least 80% of the maximum number of points from all graded assignments.
 • Gain a Confirmation of Participation by completing at least 80% of the course material.