Enfeksiyon Önleme ve Kontrolüne (EÖK) Giriş

Enfeksiyon önleme ve kontrolü (EÖK), sağlık hizmetlerinde kalite ve hasta güvenliğinin temel bir bileşenidir. Bu eğitimde sağlık hizmetiile ilişkili enfeksiyonların (SHİE) nasıl ve neden meydana geldiğini ve EÖK'nin bunların riskini ve yayılmasını nasıl azalttığını öğreneceksiniz.

En modo autodidacta
Idioma: Türkçe
Not disease specific

Información del curso

Bu kurs aşağıdaki dillerde de mevcuttur:

English - македонски - Հայերեն - Українська - ქართული ენა

Kursa genel bakış: Enfeksiyon önleme ve kontrolü (EÖK), sağlık hizmeti ortamlarındaki tüm hasta bakım faaliyetlerini etkileyen pratik bir disiplindir. Antimikrobiyal direncin (AMD) önlenmesi de dahil olmak üzere EÖK, sağlık hizmeti kalitesi ve hasta güvenliğinin temel bir bileşenini tifade eder. Bu eğitimde sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların (SHİE) nasıl ve neden meydana geldiğini ve EÖK'nin bunların riskini ve yayılmasını nasıl azalttığını öğreneceksiniz. Etkili EÖK, tüm sağlık çalışanlarının (SÇ) patojenlerin ve AMD'nin yayılmasını önlemek için kendi rollerini oynadıkları bir program oluşturmayı gerektirmektedir.

Kursun öğrenme hedefleri :

Bu kursun sonunda katılımcılar:

  • SHİE'lerin olası nedenlerini tanımlamak ve nasıl bulaştıklarını açıklamak.

  • Risk tanımanın hastaları ve sağlık personelini nasıl koruduğunu açıklamak ve sağlık hizmeti ortamlarında SHİE'lerle ilişkili risk faktörlerini tanımlamak.

  • Kontrol hiyerarşisini ve bu kontrollerin sağlık hizmeti ortamlarındaki riski nasıl azalttığını tanımlayabilmek.

  • EÖK temel bileşenlerinin EÖK programlarının başarılı bir şekilde uygulanması için nasıl bir plan sağladığını tanımlamak.

Kurs süresi: Yaklaşık 1 saat.

Belgeler: Bütün sınavlarının ortalaması %80'in üzerinde olan katılımcılara bir Başarı Belgesi verilecektir. Tüm sınavlardaki puanın en az %80’ini alan katılımcılara Başarı Kaydı sertifikası verilecektir. Başarı Kaydı alan katılımcılar bu kurs için bir Açık Rozet de indirebilirler. Nasıl olduğunu öğrenmek için buraya tıklayın.

Introduction to Infection Prevention and Control (IPC), 2021'den Türkçe'ye çevrilmiştir. DSÖ bu çevirinin içeriğinden veya doğruluğundan sorumlu değildir. İngilizce ve Türkçe çeviri arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, orijinal İngilizce versiyon bağlayıcı ve orijinal versiyon olacaktır.

Contenido del curso

  • EÖK'ye Giriş:

    o Bu modülde, sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların (SHİE) nasıl ve neden ortaya çıktığını ve EÖK'nin yayılma riskini azaltmaya nasıl yardımcı olabileceğini öğreneceksiniz.

Matricularme en este curso

El curso es gratuito. Solo tiene que crear una cuenta en OpenWHO ¡y ya puede hacer el curso!
Matricularme ahora

Requisitos para el certificado

  • Obtenga un certificado de estudios al obtener más del 70% del número máximo de puntos de todos los trabajos evaluados.