Enfeksiyon Önleme ve Kontrolüne (EÖK) Giriş

Enfeksiyon önleme ve kontrolü (EÖK), sağlık hizmetlerinde kalite ve hasta güvenliğinin temel bir bileşenidir. Bu eğitimde sağlık hizmetiile ilişkili enfeksiyonların (SHİE) nasıl ve neden meydana geldiğini ve EÖK'nin bunların riskini ve yayılmasını nasıl azalttığını öğreneceksiniz.

自学
语言: Türkçe
Not disease specific

课程信息

Bu kurs aşağıdaki dillerde de mevcuttur:

English - македонски - Հայերեն - Українська - ქართული ენა

Kursa genel bakış: Enfeksiyon önleme ve kontrolü (EÖK), sağlık hizmeti ortamlarındaki tüm hasta bakım faaliyetlerini etkileyen pratik bir disiplindir. Antimikrobiyal direncin (AMD) önlenmesi de dahil olmak üzere EÖK, sağlık hizmeti kalitesi ve hasta güvenliğinin temel bir bileşenini tifade eder. Bu eğitimde sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların (SHİE) nasıl ve neden meydana geldiğini ve EÖK'nin bunların riskini ve yayılmasını nasıl azalttığını öğreneceksiniz. Etkili EÖK, tüm sağlık çalışanlarının (SÇ) patojenlerin ve AMD'nin yayılmasını önlemek için kendi rollerini oynadıkları bir program oluşturmayı gerektirmektedir.

Kursun öğrenme hedefleri :

Bu kursun sonunda katılımcılar:

  • SHİE'lerin olası nedenlerini tanımlamak ve nasıl bulaştıklarını açıklamak.

  • Risk tanımanın hastaları ve sağlık personelini nasıl koruduğunu açıklamak ve sağlık hizmeti ortamlarında SHİE'lerle ilişkili risk faktörlerini tanımlamak.

  • Kontrol hiyerarşisini ve bu kontrollerin sağlık hizmeti ortamlarındaki riski nasıl azalttığını tanımlayabilmek.

  • EÖK temel bileşenlerinin EÖK programlarının başarılı bir şekilde uygulanması için nasıl bir plan sağladığını tanımlamak.

Kurs süresi: Yaklaşık 1 saat.

Belgeler: Bütün sınavlarının ortalaması %80'in üzerinde olan katılımcılara bir Başarı Belgesi verilecektir. Tüm sınavlardaki puanın en az %80’ini alan katılımcılara Başarı Kaydı sertifikası verilecektir. Başarı Kaydı alan katılımcılar bu kurs için bir Açık Rozet de indirebilirler. Nasıl olduğunu öğrenmek için buraya tıklayın.

Introduction to Infection Prevention and Control (IPC), 2021'den Türkçe'ye çevrilmiştir. DSÖ bu çevirinin içeriğinden veya doğruluğundan sorumlu değildir. İngilizce ve Türkçe çeviri arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, orijinal İngilizce versiyon bağlayıcı ve orijinal versiyon olacaktır.

课程内容

  • EÖK'ye Giriş:

    o Bu modülde, sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların (SHİE) nasıl ve neden ortaya çıktığını ve EÖK'nin yayılma riskini azaltmaya nasıl yardımcı olabileceğini öğreneceksiniz.

订阅本课程

该课程是免费的。 只需在OpenWHO上注册一个帐户并参加课程!
现在注册吧

证书要求

  • 课程证书 授予者需要至少取得课程总分的百分之 70%