8 million enrolments.

Results for:Turkish

Adjust

Self-paced courses

OpenWHO

Salgınlar, sağlık hizmetinin maliyetinin yanı sıra hem hastaları hem de personeli etkileyen olaylardır. Bu kursta salgınları nasıl tanımlayacağınızı ve inceleyeceğinizi, iletişimin önemini, salgın...

 • Self-paced
 • Health topic
 • Record of Achievement
 • tr
OpenWHO

Enfeksiyon önleme ve kontrolü (EÖK), sağlık hizmetlerinde kalite ve hasta güvenliğinin temel bir bileşenidir. Bu eğitimde sağlık hizmetiile ilişkili enfeksiyonların (SHİE) nasıl ve neden meydana ge...

 • Self-paced
 • Health topic
 • Record of Achievement
 • tr
OpenWHO

Tüm sağlık çalışanları kendilerini ve başkalarını yüz yüze kaldıkları mesleki risklerden korumaya yönelik bilgi ve becerilere gereksinim duymaktadırlar. Güvenli ve etkili biçimde çalışabilmeleri an...

 • Self-paced
 • COVID-19
 • Record of Achievement
 • tr
OpenWHO

Koronavirüsler hafif nezleden Orta Doğu Solunum Yolu Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) gibi daha ağır hastalıklara kadar çeşitli hastalıkların nedeni olarak bilinen geni...

 • Self-paced
 • COVID-19
 • Record of Achievement
 • tr

Bu eğitim, birimlerin yeni koronavirüs gibi ortaya çıkan solunum yolu virüsü vakasına cevap vermeye hazırlıklı olmaları için neler yapması gerektiği, bir vaka ortaya çıktığında tanısının nasıl yapı...

 • Self-paced
 • COVID-19
 • Confirmation of Participation
 • tr

Bu eğitim, sağlık birimlerinde hasta bakımı aktivitelerinde yer alan sağlık çalışanları için bir kılavuzdur. Kendini doğru bir şekilde korumak için gereken kişisel koruyucu donanım ya da KKD türler...

 • Self-paced
 • COVID-19
 • Confirmation of Participation
 • tr
OpenWHO

Sağlıkla ilişkili enfeksiyonların çoğu, iyi el hijyeni yoluyla önlenebilir- elleri doğru zamanlarda ve doğru bir şekilde temizlemek. Sağlık hizmetlerinde el hijyenine ilişkin DSÖ Rehberleri, dünya ...

 • Self-paced
 • COVID-19
 • Record of Achievement
 • tr

Bu kurs, sıklıkla antibiyotik reçeteleyen klinisyenlere, günlük klinik uygulamalarında bu temel ilaçların kullanımı ile ilgili bilgi ve becerinin geliştirilmesini sağlayacak bir araçtır. Senaryolar...

 • Self-paced
 • Health topic
 • Confirmation of Participation
 • tr