COVID-19 bağlamında sağlık çalışanları için iş sağlığı ve güvenliği

Tüm sağlık çalışanları kendilerini ve başkalarını yüz yüze kaldıkları mesleki risklerden korumaya yönelik bilgi ve becerilere gereksinim duymaktadırlar. Güvenli ve etkili biçimde çalışabilmeleri ancak bu yolla mümkündür. Kurs, bu ihtiyaçlar temelinde beş bölümden oluşmaktadır:

 • Giriş
 • 1. Modül: Sağlık ve güvenliği tehdit eden enfeksiyon riskleri
 • 2. Modül: Sağlık ve güvenliği tehdit eden fiziksel riskler
 • 3. Modül: Sağlık ve güvenliği tehdit eden psikososyal riskler
 • 4. Modül: Sağlık hizmetlerinde temel iş sağlığı ve güvenliği

Photo credit: WHO/P.Phutpheng

Bu materyaller 31/08/2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür. COVID-19 ile ilgili bilimsel kanıtlar ve teknik rehberlik sürekli olarak geliştiğinden, en son güncellemeler için lütfen https://www.who.int/emergegency/diseases/novel-coronavirus-2019 adresine bakın.

Self-paced
Language: Türkçe
COVID-19

Course information

Bu kurs aşağıdaki dillerde de mevcuttur:

English - македонски - Português - Español - Kiswahili - Bahasa Indonesia - Nederlands - 日本語 - Казақ тілі - français - български

Genel Bakış : COVID-19 pandemisi bağlamında sağlık çalışanlarının çalışma koşulları kötüleşebilmektedir. Sağlık çalışanları COVID-19 enfeksiyon riskinin yanısıra başka biyolojik, fiziksel veya psikososyal iş sağlığı ve güvenliği risklerine de maruz kalmaktadırlar. Bu nedenle DSÖ, sağlık çalışanlarının fiziksel ve ruh sağlığının, güvenliğinin ve iyilik halinin korunması adına enfeksiyon önleme ve kontrol, iş sağlığı ve güvenliği ile psikososyal desteğin bir araya getirildiği biri dizi önlem önermektedir.

Pandemiyle mücadele çalışmalarında yer alan sağlık çalışanları farklı pek çok iş sağlığı ve güvenliği riskine maruz kalmaktadırlar: Bu riskler arasında COVID-19 enfeksiyonu, hastalık, enfeksiyonu başkalarına bulaştırma; uzun mesai ve ağır iş yükü nedeniyle bitkinlik, yetersiz uyku ve dinlenme imkanı, dehidratasyon, yetersiz beslenme; hastalara manevra yaptırma ve ağır eşya taşıma sonucu kas-iskelet yaralanmaları, kişisel koruyucu donaımı çıkarmadan uzun süreler çalışma ve bunun sonucunda ısı stresine, deri ve mukoza hasarına maruz kalma, iş yerinde şiddet ve ayrımcılık, çeşitli ruh sağlığı sorunları, duygusal sıkıntı ve mesleki tükenme yer almaktadır.

Bu kursun hedef kitlesi; sağlık çalışanları, olay yöneticileri, süpervizörler ile sorumlu oldukları sağlık kuruluşu için politika ve protokoller geliştiren yöneticilerdir.

Öğrenim hedefleri: Bu kursun sonunda katılımcılar:

 • sağlık çalışanlarının COVID-19 salgını ile mücadele ederken maruz kaldıkları en yaygın iş sağlığı ve güvenliği risklerini tanımlayabilmeli;
 • sağlık çalışanlarının sahip oldukları insana yaraşır çalışma haklarını tanımlayabilmeli;
 • sağlık çalışanlarının sağlık ve güvenliklerini koruma ve aktif olarak iyileştirme önerme konusunda uygulayabilecekleri önlemleri tanımlayabilmeli;
 • sağlık çalışanlarının sağlık ve güvenliklerinin korunmasına yönelik destek hizmetlerine erişebilmeli ve bu hizmetleri kullanabilmelidir.

Kurs süresi: Yaklaşık 1 saat.

Belgeler: Bütün sınavlarının ortalaması %80'in üzerinde olan katılımcılara bir Başarı Belgesi verilecektir. Tüm sınavlardaki puanın en az %80’ini alan katılımcılara Başarı Kaydı sertifikası verilecektir. Başarı Kaydı alan katılımcılar bu kurs için bir Açık Rozet de indirebilirler. Nasıl olduğunu öğrenmek için buraya tıklayın.

Occupational health and safety for health workers in the context of COVID-19, 2020'den Türkçe'ye çevrilmiştir. DSÖ bu çevirinin içeriğinden veya doğruluğundan sorumlu değildir. İngilizce ve Türkçe çeviri arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, orijinal İngilizce versiyon bağlayıcı ve orijinal versiyon olacaktır.

Course contents

 • Giriş:

  Bu giriş modülünde COVID-19 bağlamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel bilgiler yer almaktadır.
 • 1. Modül: Sağlık ve güvenliği tehdit eden enfeksiyon riskleri:

  Bu modülün sonunda sağlık çalışanlarının enfeksiyon tehlikelerine nasıl maruz kalabileceklerini açıklayabilmeli, solunum yolu enfeksiyonlarının ve kan kaynaklı patojenlerin sağlık çalışanlarına nasıl bulaştığını tanımlayabilmeli, sağlık çalışanlarının kendilerini solunum yolu enfeksiyonlarından korumak için başvurabilecekleri standartlar önlemler ve farklı enfeksiyonları önlemeye yönelik kontrol önlemleri de dahil hangi adımları uygulayabileceklerini açıklayabilmelisiniz.
 • 2. Modül: Sağlık ve güvenliği tehdit eden fiziksel riskler:

  Bu modülün sonunda sağlık sektöründe kas-iskelet bozukluklarına neden olabilecek başlıca risk faktörlerini sıralayabilmeli, hasta taşırken / manevra yaptırırken veya hastayla ilgilenirken söz konusu olabilecek yüksek riskli aktiviteleri tanımlayabilmeli, sağlık çalışanlarının maruz kaldıkları ana mesleki tehlikeleri tanımlayabilmeli ve bunların nasıl önleneceğini açıklayabilmelisiniz.
 • 3. Modül: Sağlık ve güvenliği tehdit eden psikososyal riskler:

  Bu modülün sonunda sağlık çalışanlarının maruz kalabilecekleri psikososyal risklerin başlıca kaynaklarını sıralayabilmeli, bitkinlik belirtilerini ve nasıl önlenebileceğini tanımlayabilmeli; iş yerinde şiddete yönelik risk faktörlerini, belirtileri ve önleyici eylemleri açıklayabilmeli ve sağlık çalışanlarının ve yöneticilerin ruh sağlığını nasıl koruyabileceklerini ve destekleyebileceklerini tanımlayabilmelisiniz.
 • 4. Modül: Sağlık hizmetlerinde temel iş sağlığı ve güvenliği:

  Bu modülün sonunda işverenlerin ve yöneticilerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorumluluklarını tanımlayabilmeli ve sağlık çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini iyileştirme yolunda alabilecekleri önlemleri açıklayabilmelisiniz.

Enroll me for this course

The course is free. Just register for an account on OpenWHO and take the course!
Enroll me now

Certificate Requirements

 • Gain a Record of Achievement by earning at least 80% of the maximum number of points from all graded assignments.