Thiết kế các cơ sở điều trị nhiễm trùng hô hấp nặng (SARI)

Các khu vực sàng lọc, các trung tâm điều trị và các cơ sở cộng đồng là những phần ưu tiên về chiến lược trong việc chuẩn bị, sẵn sàng và đối phó với dịch nhiễm trùng hô hấp cấp nặng (SARI). Bộ tài liệu đào tạo Các cơ sở SARI này được xây dựng để đáp ứng nhu cầu điều hành mới xuất hiện do đại dịch COVID-19. Tài liệu cung cấp một hiểu biết sâu rộng về các nguyên tắc trong việc thiết kế các khu vực sàng lọc COVID-19 trong các cơ sở y tế, các cơ sở cộng đồng và các trung tâm điều trị SARI, bao gồm cả cách thay đổi mục đích sử dụng một tòa nhà có sẵn thành một trung tâm điều trị SARI.

Những vật liệu này được đưa ra thị trường vào ngày 02/06/2020. This course was launched on 06/02/2020. Scientific evidence and technical guidance on severe acute respiratory infections (SARI) are constantly evolving and lessons learned from the COVID-19 pandemic are now available. Therefore, the contents of this course are partially outdated and currently under revision. A new version of this course will be available in 2025.

Image credit: WHO/Luca Fontana

Self-paced
Language: Tiếng Việt
COVID-19

Course information

Khóa học này cũng có sẵn trong các ngôn ngữ sau:

English - Português - العربية - Italiano - Bahasa Indonesia - Español - Français - русский - Tetun

Tổng quan: Bệnh do corona virus (COVID-19) là một bệnh truyền nhiễm gây ra bởi một chủng virus corona mới được phát hiện. Khóa học này cung cấp các nguyên tắc, các yêu cầu tối thiểu và đặc điểm kỹ thuật để thiết kế và xây dựng các cơ sở điều trị SARI qua các bài giảng và bài trình bày kỹ thuật ngắn gọn. Đối tượng của khóa học là dành cho những người liên quan đến việc chuẩn bị và đáp ứng với dịch, bao gồm các nhà quản lý và lập kế hoạch y tế, kiến trúc sư, kỹ sư, hậu cần, nhân viên phụ trách nước và chất thải, nhân viên lâm sàng và điều dưỡng, người chăm sóc và các nhân viên cung cấp dịch vụ y tế khác.

Mục tiêu học tập: Khi kết thúc khóa học, bạn có thể:

 • mô tả các nguyên tắc cơ bản để xây dựng một trung tâm điều trị SARI và những điểm chính về mặt thiết kế;
 • phác thảo và đánh giá một bản vẽ mặt bằng trung tâm điều trị SARI, bao gồm các khu phân loại và các khu nguy hiểm, với dòng di chuyển người và vật liệu rõ ràng và phù hợp;
 • mô tả các loại thông khí và xử lý khí thải;
 • mô tả lộ trình chuyển tuyến và dòng di chuyển bệnh nhân;
 • đánh giá và cân nhắc các kiến trúc có sẵn;
 • xác định các thành phần cấu trúc quan trọng và thiết yếu để chuyển đổi mục đích một tòa nhà có sẵn thành một trung tâm điều trị SARI; và
 • thay đổi một tòa nhà có sẵn thành một trung tâm điều trị SARI.

Thời gian học: Khoảng 1 giờ.

Chứng chỉ: Một Chứng chỉ Hoàn thành Khóa học sẽ được cấp cho người hoàn thành 100% nội dung.

Dịch sang tiếng Việt từ bản tiếng Severe Acute Respiratory Infection (SARI) Treatment Facility Design, 2020. WHO không chịu trách nhiêm về nội dung và tính chính xác của bản dịch. Trong trường hợp có sự không nhất quán giữa bản dịch tiếng Việt và bản tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ là bản chính thức.

Course contents

 • Học phần 1: Tổng quan các nguyên tắc cơ bản về hành động và về phòng chống nhiễm khuẩn (IPC) trong bối cảnh COVID-19:

  Học phần này cung cấp khái quát về các nguyên tắc cơ bản về hành động và về phòng chống nhiễm khuẩn (IPC) trong bối cảnh COVID-19.
 • Học phần 2: Thiết kế khu vực sàng lọc và trung tâm điều trị SARI:

  Học phần này mô tả cách thiết kế một khu vực sàng lọc và trung tâm điều trị SARI.
 • Học phần 3: Thay đổi mục đích sử dụng một tòa nhà đã có thành trung tâm điều trị SARI:

  Học phần này mô tả cách chuyển đổi mục đích sử dụng một tòa nhà có sẵn thành một trung tâm điều trị SARI.

Enroll me for this course

The course is free. Just register for an account on OpenWHO and take the course!
Enroll me now

Certificate Requirements

 • Gain a Confirmation of Participation by completing at least 100% of the course material.