გადაცემის გზებზე დაფუძნებული უსაფრთხოების ზომები

ინფექციის გადაცემაზე დაფუძნებულ უსაფრთხოების ზომებს, როდესაც სტანდარტულ უსაფრთხოების ზომებთან ერთად გამოიყენება, შეუძლია შეაჩეროს ან შეანელოს ცნობილი ან სავარაუდო ინფექციების გავრცელება.. ეს კურსი მოიცავს გადაცემის ძირითად გზებსუსაფრთხოების ღონისძიებებს, რომლებიც შეიძლება იყოს გამოყენებული მათი გავრცელების შესაჩერებლად და იმ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გამოყენებას, რომლებიც აუცილებელია პაციენტების მოვლისას გადაცემის გზებზე დაფუძნებული უსაფრთხოების ზომების შესაბამისად. გადაცემის გზებზე დაფუძნებული უსაფრთხოების ზომები - ეს არის დამატებითი ღონისძიებები, რომლებიც შეგვიძლია გამოვიყენოთ მედიცინის სფეროში როგორც პერსონალის, ასევე პაციენტების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ: აღნიშნული მასალები განთავსდა 20.04.2021.

Self-paced
Language: ქართული ენა
COVID-19

Course information

კურსი ასევე ხელმისაწვდომია შემდეგ ენებზე:

English

ინფექციის გადაცემაზე დაფუძნებული უსაფრთხოების ზომები გამოიყენება სტანდარტულ უსაფრთხოების ზომების დამატებით იმ პაციენტებისთვის, რომელთაც აქვთ ცნობილი ან სავარაუდო ინფექციური დაავადება. პაციენტის მიმართ გამოყენებული ინფექციის გადაცემაზე დაფუძნებული უსაფრთხოების ზომები დამოკიდებულია მიკროორგანიზმების გადაცემის საშუალებაზე: კონტაქტური, წვეთოვანი ან აეროგენული.

სწავლის ამოცანები:

  • განმარტავთ ინფექციის გადაცემაზე დაფუძნებული უსაფრთხოების ზომების არსს.
  • განასხვავებთ ერთმანეთისგან უსაფრთხოების ზომებს გადაცემის აეროგენული, წვეთოვანი და კონტაქტური ფორმით.
  • გამოავლენთ ინფექციის გადაცემაზე დაფუძნებული უსაფრთხოების ზომების ელემენტებს, როგორიცაა, მაგალითად, პაციენტის განთავსება, გარემოს გაწმენდა-დასუფთავება და პაციენტის ტრანსპორტირება.

კურის ხანგრძლივობა: 1 საათი..

სერთიფიკატები: კურსის დასრულების შემდეგ იმ მონაწილეებს, რომლებიც პოსტ-ტესტში არანაკლებ 70%-ს მიიღებენ, გადაეცამათ კურსის წარმატებით გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატები. ტესტის წარმატებით გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატის ჩამოტვირთვა შესაძლებელია მოცემულ ბმულზე.

თარგმნილია ქართულ ენაზე კურსიდან Transmission-based Precautions , 2021. ჯანმო არ არის პასუხისმგებელი თარგმანის სიზუსტესა და შინაარსზე. ინგლისურსა და ქართულენოვან თარგმანს შორის რაიმე შეუსაბამობის შემთხვევაში, ორიგინალი ინგლისურენოვანი ვერსია უნდა იყოს სავალდებულო და ავთენტური ვერსია.

Enroll me for this course

The course is free. Just register for an account on OpenWHO and take the course!
Enroll me now
Learners enrolled: 1188

Certificate Requirements

  • Gain a Record of Achievement by earning at least 70% of the maximum number of points from all graded assignments.
  • Gain an Open Badge by completing the course.