Деконтаминација и стерилизација на медицински помагала

Деконтаминацијата на инструментите и медицинските помагала игра многу важна улога во спречувањето на инфекциите поврзани со здравствената грижа (ИЗГ). Навистина, сè уште во многу различни установи се врши несоодветна деконтаминација на хируршките инструменти, ендоскопски помагала, помагала за респираторна нега и помагала за хемодијализа за повеќекратна употреба што доведува до појава на инфекции поврзани со здравствената грижа. Овој курс се базира на прирачникот на СЗО за деконтаминација и преработка на медицински помагала за здравствени установи, како и во соработка со ЦДЦ на САД.

Self-paced
Language: македонски
COVID-19

Course information

Овој курс е исто така достапен на следниве јазици:

English - Русский - ქართული ენა

преглед: Покрај тоа, во многу установи со ограничени ресурси постои вообичаена пракса на повторна употреба на медицински помагала за еднократна употреба. Во овој модул, ќе научите да вршите проценка на ризикот поврзан со медицинските помагала за еднократна употреба, опасностите од повторната употреба на помагалата за еднократна употреба, како и за барањата за единица за деконтаминација.

Цели на учењето: До крајот на овој модул, ќе можете:

  • да опишете што е деконтаминација, како и класификацијата на Сполдинг;
  • да ги објасните опасностите од повторната обработка на медицински помагала за еднократна употреба;
  • да го опишете распоредот и текот на работата во единицата за деконтаминација;
  • да ги наведете чекорите за правилен прием, складирање и транспортирање на стерилни медицински помагала;
  • да ја опишете важноста и соодветните методи за чистење на медицинските помагала;
  • да ги наведете најдобрите пракси за проверка, склопување и пакување на медицински помагала;
  • да ги објасните различните елементи на процесот на валидација за стерилизација со пареа; и
  • да ги опишете различните методи на дезинфекција и стерилизација.

Времетраење на обуката: за да се помине обуката потребни се отприлика 2 часа.

Сертификати: Учесниците кои ќе постигнат најмалку 70% точни резултати на тестот по завршувањето на курсот ќе добијат сертификат за постигнатиот успех. Можете да се обидете да го постигнете овој минимален процент безброј пати. Учесниците кои добиваат Рекорд за достигнување, исто така, можат да преземат Отворена значка за овој курс. Кликнете овде за да научите како.

Преведено на македонски јазик од Decontamination and sterilization of medical devices, 2021. СЗО не презема одговорност за содржината или точноста на преводот. Ако постои било каква недоследност меѓу документот на англиски и македонскиот превод, оригиналниот документ на англиски јазик ќе се смета за автентична верзија која е соодветна за користење.

Enroll me for this course

The course is free. Just register for an account on OpenWHO and take the course!
Enroll me now

Certificate Requirements

  • Gain a Record of Achievement by earning at least 70% of the maximum number of points from all graded assignments.