სამედიცინო ხელსაწყოების გაუვნებელყოფა და სტერილიზაცია

ინსტრუმენტებისა და სამედიცინო ხელსაწყოების გაუვნებელყოფა ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს სამედიცინო სერვისებთან ასოცირებული ინფექციების (HAIs) პრევენციაში. მართლაც, მრავალ გარემოში კვლავ შეიძლება ადგილი ჰქონდეს ქირურგიული ინსტრუმენტების, ენდოსკოპიური ხელსაწყოების, რესპირატორული აპარატურის და მრავალჯერადი გამოყენების ჰემოდიალიზის ტექნიკის არასათანადო გაუვნებელყოფას, რაც სამედიცინო სერვისებთან ასოცირებულ ინფექციების გავრცელებას იწვევს.

Please note: These materials were launched on 26/05/2020.

Self-paced
Language: ქართული ენა
COVID-19

Course information

This course is also available in the following languages:

English - Русский - македонски

მიმოხილვა:: სტერილიზაციისა და გაუვნებელყოფის პროცესები კომპლექსურია და კონკრეტული ინფრასტრუქტურის, ხელსაწყოებისა და პროცესის გამოყენებას მოითხოვს. ამ კურსში, რომელიც ორ ნაწილად არის დაყოფილი, თქვენ შეისწავლით სამედიცინო ხელსაწყოების გაუვნებელყოფისა და სტერილიზაციის მართვის ზოგად პროცედურას.

სასწავლო ამოცანები:: ამ მოდულის დასრულებისას თქვენ შეძლებთ:

  • აღწეროთ გაუვნებელყოფა და სპოლდინგის კლასიფიკაცია;
  • განმარტოთ ერთჯერადი გამოყენების სამედიცინო ხელსაწყოების ხელახალი დამუშავების საფრთხეები;
  • აღწეროთ გაუვნებელყოფის სტრუქტურული ერთეულის განლაგება და სამუშაო ნაკადის სქემა;
  • ჩამოწეროთ სტერილური სამედიცინო ხელსაწყოების სათანადო მიღების, შენახვისა და ტრანსპორტირების ეტაპები;
  • აღწეროთ სამედიცინო ხელსაწყოების გაწმენდის მნიშვნელობა და შესაბამისი მეთოდები;
  • გააკეთოთ სამედიცინო ხელსაწყოების ინსპექტირების, აწყობისა და შეფუთვის საუკეთესო პრაქტიკის მონახაზი;
  • განმარტოთ ორთქლით სტერილიზაციის ვალიდაციის პროცესის სხვადასხვა კომპონენტები; და
  • აღწეროთ დეზინფექციისა და სტერილიზაციის სხვადასხვა მეთოდები.

კურსის ხანგრძლივობა: დაახლოებით 2 საათი (1 საათი ერთი ნაწილისთვის)

სერტიფიკატები: კურსის წარმატებით დასრულების სერტიფიკატს ის მონაწილეები მიიღებენ, რომლებიც სწავლებას გავლის შემდეგ ჩატარებულ ტესტში ქულათა მინიმუმ 70 პროცენტს მიიღებენ.მონაწილეებს, რომლებიც მიიღებენ მიღწევების ჩანაწერს, შეუძლიათ ასევე ჩამოტვირთოთ Open Badge ამ კურსისთვის. დააწკაპუნეთ აქ,რომ გაიგოთ როგორ.

თარგმნილია ქართულ ენაზე კურსიდან Decontamination and sterilization of medical devices,2020. ჯანმო არ არის პასუხისმგებელი თარგმანის სიზუსტესა და შინაარსზე. ინგლისურსა და ქართულენოვან თარგმანს შორის რაიმე შეუსაბამობის შემთხვევაში, ორიგინალი ინგლისურენოვანი ვერსია უნდა იყოს სავალდებულო და ავთენტური ვერსია.

Enroll me for this course

The course is free. Just register for an account on OpenWHO and take the course!
Enroll me now

Certificate Requirements

  • Gain a Record of Achievement by earning at least 70% of the maximum number of points from all graded assignments.