Здраве и безопасност при работа за здравните работници в контекста на COVID-19

Всички здравни работници се нуждаят от знания и умения, за да предпазят себе си и другите от професионалните рискове, пред които са изправени, за да могат да работят безопасно и ефективно. Този курс се състои от пет части в отговор на тези нужди:

 • Въведение
 • Модул 1: Инфекциозни рискове за здравето и безопасността
 • Модул 2: Физически рискове за здравето и безопасността
 • Модул 3: Психосоциални рискове за здравето и безопасността
 • Модул 4: Основи на здравето и безопасността при работа.

Кредити за снимки: WHO/P.Phutpheng

Тези материали бяха пуснати на 31/08/2020. Тъй като научните доказателства и техническите насоки относно COVID-19 непрекъснато се развиват, моля, вижте https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 for the latest updates.

Self-paced
Language: български
COVID-19

Course information

Този курс се предлага и на следните езици:

English - македонски - Português - Español - Kiswahili - Bahasa Indonesia - Nederlands - 日本語 - Казақ тілі - français- Türkçe

Въведение: В контекста на пандемията от COVID-19, условията на труд за здравните работници e възможно да се влошат. В допълнение към рисковете от заразяване с COVID-19, здравните работници продължават да са експонирани на други рискове за здравето и безопасността при работа от биологично, физическо или психосоциално естество. Ето защо, за защита на физическото и психическото здраве, безопасността и благополучието на здравните работници, СЗО препоръчва комбинация от мерки за превенция и контрол на инфекциите, здраве и безопасност при работа и психосоциална подкрепа.

Здравните работници, участващи в отговора на пандемията, са експонирани на много различни професионални рискове за здравето и безопасността. Те включват: заразяване с, боледуване от и предаване на други на COVID-19; умора от дълги работни часове работа и тежко трудово натоварване, недостатъчен сън или почивка, дехидратация и неадекватно хранене; мускулно-скелетни увреждания от третиране на пациенти и тежки предмети, продължителна работа с използване на лични предпазни средства, които могат да причинят топлинен стрес, увреждане на кожата и лигавиците; насилие и стигма на работното място, както и различни проблеми с психичното здраве, емоционален стрес и професионално прегаряне.

Целевата аудитория на този курс са здравни работници, управители и администратори, които създават политики и протоколи за своите здравни заведения.

Учебни цели: До края на този курс участниците трябва да са в състояние:

 • Да опишат най-често срещаните професионални рискове за здравето и безопасността, на които са експонирани здравните работници в отговор на пандемията от COVID-19;
 • Да опишат правата на здравните работници на достойни условия на труд;
 • Да опишат как могат да се прилагат мерки за опазване на тяхното здраве и безопасност и активно да предлагат подобрения; и
 • Да включат и използват допълнителни мерки за защита на здравето и безопасността на здравните работници.

Продължителност на курса: Приблизително 1 час.

Сертификати: Сертификат за завършен курс ще бъде издаден на участниците, които имат най-малко 80% от общия брой точки при попълване на всички тестове. Участниците, които получат запис за постижения, могат също да изтеглят Open Badge за този курс. Щракнете тук, за да научите как.

Преведено на български от Occupational health and safety for health workers in the context of COVID-19, 2020. СЗО не носи отговорност за съдържанието или точността на този превод. В случай на несъответствие между английския и българския превод, оригиналната английска версия ще бъде обвързващата и автентична версия.

Course contents

 • Въведение:

  Този въвеждащ модул дава общ преглед на здравето и безопасността при работа в контекста на COVID-19.
 • Модул 1: Инфекциозни рискове за здравето и безопасността:

  o До края на този модул трябва да сте в състояние: да обясните как здравните работници могат да бъдат изложени на инфекциозни опасности; да опишете как респираторните инфекции и кръвнопреносимите патогени се предават на здравните работници; и да опишете стъпките, които здравните работници могат да предприемат, за да се предпазят от респираторни инфекции: стандартни предпазни мерки и мерки за контрол за предотвратяване на различни инфекции.
 • Модул 2: Физически рискове за здравето и безопасността:

  До края на този модул трябва да сте в състояние: да изброите основните рискови фактори за мускулно-скелетни увреждания в здравния сектор; да опишете високорискови дейности при работа с пациенти; и да опишете основните видове професионални опасности, пред които са изправени здравните работници и как да ги предотвратят.
 • Модул 3: Психосоциални рискове за здравето и безопасността:

  До края на този модул трябва да сте в състояние: да изброите основните източници на психосоциални рискове за здравните работници; да опишете признаците на умора и как да я предотвратите; да опишете рисковите фактори, признаците и превантивните действия за насилие на работното място; и да опишете как здравните работници и ръководители могат да защитят и подкрепят психичното здраве.
 • Модул 4: Основи на здраве и безопасност при работа:

  До края на този модул трябва да сте в състояние: да опишете отговорностите на работодателите и ръководителите в областта на безопасността и здравето при работа и да опишете действията, които могат да бъдат предприети от здравните работници за промоция на здравето и безопасността при работа.

Enroll me for this course

The course is free. Just register for an account on OpenWHO and take the course!
Enroll me now

Certificate Requirements

 • Gain a Record of Achievement by earning at least 80% of the maximum number of points from all graded assignments.