Gezondheid en veiligheid op het werk voor gezondheidswerkers in het kader van COVID-19

Alle gezondheidswerkers hebben kennis en vaardigheden nodig om zichzelf en anderen te beschermen tegen de risico’s op het werk die ze tegenkomen, zodat ze veilig en effectief kunnen werken. Deze cursus bestaat uit vijf delen als antwoord op deze behoeften:

 • Inleiding
 • Module 1: Besmettingsrisico’s voor de gezondheid en veiligheid
 • Module 2: Fysieke risico’s voor de gezondheid en veiligheid
 • Module 3: Psychosociale risico’s voor de gezondheid en veiligheid
 • Module 4: Basis gezondheid en veiligheid in gezondheidsdiensten

Fotobron: WHO/P.Phutpheng

Deze materialen werden gelanceerd op 31/08/2020. Aangezien het wetenschappelijk bewijs en de technische begeleiding met betrekking tot COVID-19 voortdurend in ontwikkeling zijn, raadpleegt u https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 voor de laatste updates.

Self-paced
Language: Nederlands
COVID-19

Course information

Deze cursus is ook beschikbaar in de volgende talen:

English - македонски - Português - Español - Kiswahili - Bahasa Indonesia - 日本語 - Казақ тілі - български - Français - Türkçe

Overzicht: Vanwege de COVID-19-pandemie kunnen de werkomstandigheden van gezondheidswerkers verslechteren. Naast de risico's van besmetting met COVID-19 blijven gezondheidswerkers andere risico's voor de gezondheid en veiligheid op het werk ondervinden van een biologische, fysieke of psychosociale aard. Daarom beveelt de WHO ter bescherming van de lichamelijke en geestelijke gezondheid en de veiligheid en het welzijn van gezondheidswerkers een combinatie van maatregelen aan voor de preventie en bestrijding van infecties, gezondheid en veiligheid op het werk en psychosociale ondersteuning.

Gezondheidswerkers die deelnemen aan een pandemische reactie worden blootgesteld aan veel verschillende risico’s op het werk voor de gezondheid en veiligheid. Deze bestaan uit: COVID-19 infectie, ziekte, en overdracht naar anderen; vermoeidheid als gevolg van langere werktijden en een zware werklast, onvoldoende slaap of rust, uitdroging en onvoldoende voeding; musculoskeletaal letsel als gevolg van het omgaan met patiënten en het hanteren van zware voorwerpen, langdurig werken met persoonlijke beschermingsmiddelen die hittestress, huid- en slijmvliesbeschadiging kunnen veroorzaken; geweld en stigmatisering op de werkplek, en een verscheidenheid aan geestelijke gezondheidsproblemen, emotioneel leed en burn-out op het werk.

De doelgroep voor deze cursus bestaat uit gezondheidswerkers, incidentmanagers, leidinggevenden en beheerders die beleid en protocollen maken voor hun zorginstellingen.

Leerdoelen: Aan het einde van deze cursus zullen de deelnemers in staat moeten zijn om:

 • de meest voorkomende risico’s op het werk voor de gezondheid en veiligheid waaraan gezondheidswerkers worden blootgesteld terwijl ze reageren op de COVID-19-pandemie, te beschrijven;
 • de rechten van gezondheidswerkers op fatsoenlijke werkomstandigheden te beschrijven;
 • te beschrijven hoe de maatregelen ter bescherming van hun gezondheid en veiligheid moeten worden toegepast en actief verbeteringen voor te stellen; en
 • toegang te hebben tot en gebruik te maken van ondersteunende diensten voor de bescherming van de gezondheid en veiligheid van gezondheidswerkers.

Duur van de cursus: Ongeveer 1 uur.

Certificaten: Een Prestatiestaat zal beschikbaar zijn voor participanten die een score van tenminste 80% behalen van het totaal aantal beschikbare punten voor alle quizzen. Deelnemers die een Certificaat van Voltooiing ontvangen kunnen ook een Open Badge voor deze cursus downloaden. Klik hier om te leren hoe.

Vertaling in de Nederlandse taal van “Occupational health and safety for health workers in the context of COVID-19”, 2020. WHO is niet verantwoordelijk voor de inhoud of accuraatheid van deze vertaling. In geval van enige inconsistentie tussen de Engelse versie en de Nederlandse taal vertaling, zal de originele Engelse versie de bindende en authentieke versie zijn.

Course contents

 • Inleiding:

  Deze inleidingsmodule geeft een overzicht van gezondheid en veiligheid op het werk in het kader van COVID-19.
 • Module 1: Besmettingsrisico’s voor de gezondheid en veiligheid:

  Aan het einde van deze module zult u in staat moeten zijn om: uit te leggen hoe gezondheidswerkers kunnen worden blootgesteld aan besmettingsrisico’s; te beschrijven hoe luchtweginfecties en ziekteverwekkers in het bloed worden overgedragen op gezondheidswerkers; en te beschrijven welke stappen gezondheidswerkers kunnen nemen om zichzelf te beschermen tegen luchtweginfecties: standaard voorzorgs- en controlemaatregelen om verschillende infecties te voorkomen.
 • Module 2: Fysieke risico’s voor de gezondheid en veiligheid:

  Aan het einde van deze module zult u in staat moeten zijn om: de belangrijkste risicofactoren te noemen voor musculoskeletale aandoeningen in de gezondheidssector; de hoogrisico activiteiten bij het omgaan met patiënten te beschrijven; en de voornaamste types risico’s op het werk waar gezondheidswerkers mee te maken krijgen en hoe ze voorkomen kunnen worden, te beschrijven.
 • Module 3: Psychosociale risico’s voor de gezondheid en veiligheid:

  Aan het einde van deze module zult u in staat moeten zijn om: de belangrijkste bronnen te noemen van psychosociale risico’s voor gezondheidswerkers; de tekenen van vermoeidheid en hoe dit te voorkomen, te beschrijven; de risicofactoren, tekenen en preventieve acties voor geweld op de werkplek, te beschrijven; en te beschrijven hoe gezondheidswerkers en beheerders geestelijke gezondheid kunnen beschermen en ondersteunen.
 • Module 4: Basis gezondheid en veiligheid in gezondheidsdiensten:

  Aan het einde van deze module zult u in staat moeten zijn om: de verantwoordelijkheden te beschrijven van werkgevers en beheerders voor de gezondheid en veiligheid op het werk en acties te beschrijven die door gezondheidswerkers kunnen worden ondernomen om de gezondheid en veiligheid op het werk te evorderen.

Enroll me for this course

The course is free. Just register for an account on OpenWHO and take the course!
Enroll me now

Certificate Requirements

 • Gain a Record of Achievement by earning at least 80% of the maximum number of points from all graded assignments.