Упатство за користење маски во контекст на КОВИД-19

Во овој курс се обезбедува преглед на упатството за маски како што е наведено во "Користење на маски во контекст на КОВИД-19".

Оваа обука е предвидена за здравствените работници, креаторите на одлуки и за јавноста и го опфаќа правилното користење на маски за средини во кои се обезбедуваат здравствени услуги и во рамките на средина во заедницата.

Овие материјали беа лансирани на 03/03/2021 година. Бидејќи научните докази и техничките упатства во врска со COVID-19 постојано се развиваат, ве молиме погледнете на https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 за најновите ажурирања.

Фотографии: СЗО / Блинк Медиа – Е. Џаби; СЗО/ Блинк Медиа – М. Аим

En mode autodidacte
Langue: македонски
COVID-19

Informations sur le cours

Овој курс е исто така достапен на следниве јазици:

English - Shqip - chiShona

Преглед: Употребата на маски е дел од сеопфатниот пакет за мерки за спречување и контрола за ограничување на ширењето на SARS-CoV-2, вирусот кој предизвикува КОВИД-19. Оваа обука се заснова на научни докази и упатството на СЗО кое е релевантно за употребата на маски за намалување на ширењето на SARS-CoV-2 во различни средини. Со овој курс се таргетираат креатори на одлуки, експерти за Спречување и контрола на зараза, здравствени работници и општата јавност.

Овој курс се заснова на упатствата на СЗО и истиот ќе се ревидира со појавата на нови докази.

Цели за учење: До крајот на овој курс, ќе можете:

 • Да ги опишете начелата за безбедно ракување и носење на маски;
 • Да ги опишете препораките за користење на маски во здравствени средини;
 • Да ги опишете препораките за користење на маски во рамките на заедница; и
 • Да ги опишете препорачаните платнени маски, вклучително со борјот на слоеви и состав на маската.

Времетраење на курсот: Приближно 1 час.

Сертификати: За учесниците кои ќе освојат најмалку 80% од вкупните достапни поени во сите квизови ќе се додели Сертификат за постигнат успех. Учесниците кои добиваат Рекорд за достигнување, исто така, можат да преземат Отворена значка за овој курс. Кликнете овде за да научите како.

Корисни линкови и ресурси:

Совети за јавноста за заболувањето со Коронавирус (КОВИД-19): Кога и како да се користат маски

Преведено на македонски јазик од Guidance on mask use in the context of COVID-19, 2021. СЗО не презема одговорност за содржината или точноста на преводот. Ако постои било каква недоследност меѓу документот на англиски и македонскиот превод, оригиналниот документ на англиски јазик ќе се смета за автентична верзија која е соодветна за користење.

Contenu du cours

 • Модул 1: Вовед:

  До крајот на овој модул, ќе можете: да опишете како се шири КОВИД-19; да ги објасните 5те препорачани мерки за да се спречи ширењето на КОВИД-19; да разберете што е вклучено во упатството за маски и да опишете како се користат маските, кои видови маски се користат и кога се користат.
 • Модул 2: Средина во која се обезбедуваат здравствени услуги:

  До крајот на овој модул, ќе можете: да опишете кои маски се препорачуваат да се користат за нега на пациенти заболени со КОВИД-19; да разберете кои маски се препорачува да се користат за секое сценарио за пренос; да објасните какви маски се потребни за здравствените работници и да ја опишете разликата меѓу термините „универзално носење маски“ наспроти „таргетирано носење маски“.
 • Модул 3: Средина во заедницата:

  До крајот на овој модул, ќе можете: да опишете кога се носи маска во рамките на заедница; да објасните кои маски се препорачуваат за конкретни под-групи во заедницата и да разберете дали маската се препорачува за конкретни активности во рамките на заедницата.

Inscrivez-moi à ce cours

Le cours est en accès libre. Créez votre compte et suivez le cours sur OpenWHO.
Inscrivez-moi maintenant

Certificate Requirements

 • Obtenez un certificat de réussite en gagnant plus de 80% du nombre maximal de points pour la somme de toutes les tâches hebdomadaires.