Instellingen voor Langdurige Zorg tijdens COVID-19

De COVID-19 pandemie treft oudere personen onevenredig veel, vooral degenen die in instellingen voor langdurige zorg (LTCF) wonen, met een significant effectop het sterfte- en ziektecijfer. Gecoördineerde actie is nodig om het effect van COVID-19 te verminderen door het verbeteren van de Infectiepreventie en Controle (IPC) maatregelen in LTCF. De COVID-19 IPC cursus voor LTCF bestaat uit 4 trainingsmodules die gebruikt moeten worden in combinatie met de LTCF communicatie toolkit en de checklist voor paraatheid . Dit pakket is afgestemd op LTCF en is gebaseerd op gedegen technische begeleiding van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) over IPC.

Let op: deze materialen zijn gelanceerd op 30/09/2020. Please note: These materials were last updated on 30/09/2020. As the scientific evidence and technical guidance regarding COVID-19 are constantly evolving, please refer to https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 for the latest updates.

Photo credit: WHO/Yoshi Shimizu

Self-paced
Language: Nederlands
COVID-19

Course information

Deze cursus is ook beschikbaar in de volgende talen:

English - Bahasa Indonesia - македонски - Shqip - français - Russian - Українська

Overzicht: De COVID-19 pandemie treft oudere personen onevenredig veel, vooral degenen die in instellingen voor langdurige zorg (LTCF) wonen, met een significant effectop het sterfte- en ziektecijfer. Gecoördineerde actie is nodig om het effect van COVID-19 te verminderen door het verbeteren van de Infectiepreventie en Controle (IPC) maatregelen in LTCF. In veel landen hebben instellingen voor langdurige zorg zwakke IPC systemen en onvoldoende training en ontbreekt het personeel toegang tot informatie over het beperken van transmissie in het kader van COVID-19. Versterking van de IPC praktijk is cruciaal om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen.
De COVID-19 Infection Prevention and Control Communication Toolkit for Long-Term Care Facilities biedt eenvoudig en bruikbaar beeldmateriaal voor personeel, bewoners en bezoekers met belangrijke IPC boodschappen. De COVID-19 Preparedness Checklist is een hulpmiddel bestaande uit verschillende elementen die cruciaal zijn voor de voorbereiding van LTCF op COVID-19. Het kan gebruikt worden door instellingsbeheerders, IPC focal points, personeel, interne - en externe deskundigen.

Deze cursus bestaat uit 4 modules die gericht zijn op infectiepreventie en controle maatregelen ter ondersteuning van LTCF in het kader van COVID-19.

Leerdoelen: Aan het eind van deze cursus moeten de participanten in staat zijn om:

 • De principes en praktijken te beschrijven voor infectiepreventie en controle die relevant zijn voor instellingen voor langdurige zorg voor de veiligheid van patiënten en personeel tijdens COVID-19
 • De COVID-19 Paraatheid Checklist voor Instellingen voor Langdurige Zorg te gebruiken op hun werkplek
 • Identificeer handelingen om bewoners van instellingen voor langdurige zorg veilig te verzorgen tijdens COVID-19.
 • Te begrijpen hoe ze zichzelf en elkaar kunnen ondersteunen als medewerkers van instellingen voor langdurige zorg tijdens COVID-19

Cursusduur: Ongeveer 2 uren.

Certificaten: Een staat met vermelding van de behaalde resultaten zal verstrekt worden aan participanten die een score van tenminste 80% behalen van het totaal aantal beschikbare punten voor alle testvragen. Deelnemers die een Certificaat van Voltooiing ontvangen kunnen ook een Open Badge voor deze cursus downloaden. Klik hier om te leren hoe.

Vertaling in de Nederlandse taal van Long-term care facilities in the context of COVID-19, 2020. WHO is niet verantwoordelijk voor de inhoud of accuraatheid van deze vertaling. In geval van enige inconsistentie tussen de Engelse en de Nederlandse taal vertaling, zal de originele Engelse versie de bindende en autentieke versie zijn.

Course contents

 • Module 1: Infectiepreventie en Controle van COVID-19 in Instellingen voor Langdurige Zorg:

  Aan het eind van deze module moet u in staat zijn om: te beschrijven hoe besmettelijke ziekten verspreid kunnen worden; uit te leggen hoe de verspreiding van besmettelijke ziekten te voorkomen; te beschrijven hoe COVID-19 verspreid wordt; uit te leggen hoe de verspreiding van COVID-19 te voorkomen.
 • Module 2: Uitvoeren van de COVID-19 Paraatheid Checklist voor Instellingen voor Langdurige Zorg:

  Aan het eind van deze module moet u in staat zijn om: het doel te begrijpen van de Paraatheid checklist; het proces te beschrijven voor gebruik van de checklist; de checklist te gebruiken in de instelling voor langdurige zorg; zaken die aangepakt moeten worden te identificeren en te prioriteren.
 • Module 3: Zorg voor Bewoners van Instellingen voor Langdurige Zorg tijdens COVID-19:

  Aan het eind van deze module moet u in staat zijn om: te begrijpen hoe de zorg voor de bewoners aan te pakken om verspreiding van COVID-19 te voorkomen; te begrijpen hoe de omgeving van de instelling voor langdurige zorg beheerd moet worden om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen; te beschrijven hoe te voorkomen dat bezoekers COVID-19 verspreiden in de instellingen voor langdurige zorg.
 • Module 4: Bescherming en Ondersteuning van Personeel van Instellingen voor Langdurige Zorg tijdens COVID-19:

  Aan het eind van deze module moet u in staat zijn om: te beschrijven hoe u zichzelf op de werkplek kunt beschermen tegen COVID-19; vaststellen hoe u zichzelf buiten de werkplek kunt beschermen; uw mogelijkheden om met stress om te gaan, te begrijpen

Enroll me for this course

The course is free. Just register for an account on OpenWHO and take the course!
Enroll me now

Certificate Requirements

 • Gain a Record of Achievement by earning at least 80% of the maximum number of points from all graded assignments.
 • Gain an Open Badge by completing the course.