Standaard Voorzorgsmaatregelen: Injectie veiligheid en Beheer van Prik incidenten

Het volgen van veilige injectie praktijken is de sleutel tot het voorkomen van de verspreiding van infecties tijdens de zorgverlening. Onveilige injectie praktijken zijn onder meer: onnodige injecties, hergebruik van naalden en spuiten, het gebruik van een medicatie flacon met een enkelvoudige dosis voor meerdere patiënten, het toedienen van een injectie in een omgeving die niet schoon en hygiënisch is, en het risico op letsel door onjuiste verwijdering van scherpe voorwerpen.

De bijbehorende gevaren, zoals prik incidenten, stellen gezondheidswerkers bloot aan het risico op infectie en in veel gevallen worden deze verwondingen te weinig gemeld. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat gezondheidswerkers in uw instelling getraind zijn in het voorkomen van prik incidenten aangezien ongelukken zich makkelijk kunnen voordoen als de veiligheidspraktijken niet routinematig en strikt worden gevolgd.

Let op: deze materialen zijn voor het laatst bijgewerkt op 08/08/2022.

Self-paced
Language: Nederlands
COVID-19

Course information

Deze cursus is ook beschikbaar in de volgende talen:

English - Tetun- македонски - Українська - Հայերեն

Overzicht: In deze cursus leert u over de oorzaken van onveilige injectie praktijken, hoe u veilig injecties geeft en hoe u naalden en andere scherpe voorwerpen veilig weggooit. U leert ook wat u moet doen bij prik incidenten, hoe om te gaan met mogelijke blootstellingen en manieren om uzelf, het personeel en de patiënten in uw instelling en uw gemeenschap te beschermen.

Leerdoelen: Aan het einde van deze sessie bent u in staat om:

 • gemeenschappelijke factoren te identificeren die bijdragen aan onveilige injectie praktijken in de gezondheidszorg;
 • de risico's uit te leggen die samenhangen met onveilige injectie praktijken en de infecties die daardoor worden veroorzaakt;
 • beste praktijken op het gebied van injectie veiligheid toe in de passen in de gezondheidszorg;
 • de 7 stappen van een veilige injectie te beschrijven;
 • de veilige hantering en verwijdering van naalden en andere scherpe voorwerpen te demonstreren;
 • het mechanisme van spuiten die op veiligheid zijn ontworpen uit te leggen;
 • de manieren waarop prik incidenten zich kunnen voordoen in uw instelling te identificeren;
 • te beschrijven wat te doen als er zich toch een prikaccident voordoet;
 • uitleg te geven over het beheer van blootstelling aan hepatitis B (HBV), hepatitis C (HCV) en HIV door prik incidenten;
 • de multimodale strategie toe te passen om het risico van prik incidenten in uw instelling te verminderen.

Cursusduur: Ongeveer 2 uur.

Certificaat: Een Prestatiestaat zal verstrekt worden aan deelnemers die 70% of meer scoren voor de quiz. U heeft een onbeperkt aantal pogingen om de minimale score te behalen. Deelnemers die een Record of Achievement ontvangen, kunnen voor deze cursus ook een Open Badge downloaden. Klik hier om te leren hoe.

Vertaling naar het Nederlands van Standard precautions: Injection safety and needle-stick injury management, 2020. WHO is niet verantwoordelijk voor de inhoud of juistheid van deze vertaling. In geval van enige tegenstrijdigheden tussen de Engelse versie en de Nederlandse vertaling, zal de originele Engelse versie de bindende en authentieke versie zijn.

Enroll me for this course

The course is free. Just register for an account on OpenWHO and take the course!
Enroll me now

Certificate Requirements

 • Gain a Record of Achievement by earning at least 70% of the maximum number of points from all graded assignments.