8 million enrolments.

Résultats pour :Birman

Ajuster

Apprentissage indépendant

OpenWHO

ကိုဗစ်ကာကွယ်​ဆေးထိုးခြင်း လုပ်ငန်းစဥ်များတွင် ပါ၀င်​ဆောင်ရွက်​နေ​သော ကျန်းမာ​ရေး၀န်ထမ်းများအားလုံး အသိပညာအတတ်ပညာများ လုံ​လောက်စွာရှိရန်လိုပါသည်။ သို့မှသာ​ဘေးကင်း၍ အာနိသင်ရှိ​သော ကာကွယ်​ဆေး ထိုးခြင်...

En mode autodidacte
COVID-19
Attestation de réussite
my