လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုများကို ကာကွယ်ရေးနှင့် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ WHO ပေါ်လစီအသစ်

ယခုသင်ခန်းစာသည် WHO ၏ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျူးလွန်မှုများကို ကာကွယ်ရေးနှင့် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ ပေါ်လစီအသစ် အား မိတ်ဆက်ပေးသည့် သင်ခန်းစာတွဲဖြစ်ပါ သည်။

ထို့အပြင် နောင်သုံးနှစ်အတွင်း ရရှိရန် ရည်ရွယ်ထားသည့် WHO ၏ ရည်မှန်းချက်၊ မျှော်လင့်ရလာဒ်များနှင့် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ် (၁၀) ခု ပါဝင်သည့် သုံးနှစ်မဟာစီမံချက်ကိုလည်း မိတ်ဆက်ထားပါသည်။

သိရှိရန်မှာ ယခုသင်ခန်းစာသည် ယာယီ အတွက်သာဖြစ်ပါသည်။ ပိုမိုပြီးပြည့်စုံသော သင်ခန်းစာများအား ယခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် ထပ်မံ ထုတ်ပြန်ပါမည်။

ယခု သင်ခန်းစာအား အင်္ဂလိပ် (English) ဘာသာ နှင့် မြန်မာ (Myanmar) ဘာသာဖြင့် ရယူနိုင်ပါသည်။.

Self-paced
Language: မြန်မာစာ
Basic (Basique), Not disease specific

Course information

ဤသင်တန်းကို အောက်ပါဘာသာစကားများဖြင့်လည်း ရရှိနိုင်ပါသည်။

English

သင်ခန်းစာ အနှစ်ချုပ် WHO သည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခြင်း၊ ထိုသို့ကျူးလွန်မှုကို အရေးမယူခြင်း၊ တိုင်ကြားသူ သို့မဟုတ် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတွင် ပါဝင်သူကို လက်တုံ့ပြန်ခြင်းများကို လုံးဝလက်သင့်မခံသော မူဝါဒ (Zero Tolerance) ကျင့်သုံးပါသည်။ WHO ၏ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုများကို ကာကွယ်ရေးနှင့် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ ပေါ်လစီအသစ် (PASM) ပေါ်လစီသည် WHO ဝန်ထမ်းများနှင့် ပူးပေါင်းအလုပ်လုပ် နေသူများအားလုံး တပြေးညီသော စံကျင့်ဝတ်များ လိုက်နာရန်၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျူးလွန်မှုများ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

ဤသင်ခန်းစာအပြီးတွင် အောက်ပါတို့ကို သိရှိသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။:

• လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုများကို ကာကွယ်ရေးနှင့် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရေး ဆိုင်ရာပေါ်လစီ လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့် နယ်ပယ်များနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ

• ပေါ်လစီပါလိုက်နာရမည့် အနိမ့်ဆုံး စံနှုန်း (၆) ခု

• လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျူးလွန်ခံရသူ/ လွတ်မြောက်လာသူများမှ WHO သို့ ဆက်သွယ်သတင်းပို့နိုင်မည့် နည်းလမ်းများ

• လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုများ ကာကွယ်ရေးနှင့် ဖြေရှင်းဆောင် ရွက်ရေးတို့နှင့် ပတ်သက်၍ WHO ဝန်ထမ်းများ၊ အုပ်ချုပ်သူ/မန်နေဂျာများ၊ ဘေးလူများနှင့် ပူးပေါင်း အလုပ်လုပ်နေကြသည့် အဖွဲ့အစည်းများ တွင်ရှိသည့် တာဝန်ဝတ္တရားများ

• WHO ၏ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုများ ကာကွယ်ရေးနှင့် ဖြေရှင်းဆောင် ရွက်ရေး သုံးနှစ်တာ မဟာဗျူဟာ (၂၀၂၃ - ၂၀၂၅) အပြီးတွင်ရရှိရန် မျှော်လင့်ထားသော ရလာဒ်(၄)ခု

သင်ခန်းစာကြာချိန် - ၁ နာရီခန့်

သင်တန်းပြီးဆုံးကြောင်း လက်မှတ် - အခန်းဆုံး စစ်ဆေးခြင်းတွင် ရမှတ် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း အထက်ရရှိပါက သင်တန်းအောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးကြောင်း လက်မှတ်ရရှိပါမည်။ သင်တန်းအောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးကြောင်းလက်မှတ် ရရှိပါက ဤသင်ခန်းစာအတွက် Open Badge အမှတ်တံဆိပ်ကိုလည်း ရယူနိုင်ပါသည်။ မည်သို့ ရယူနိုင်သည်ကို ဤနေရာတွင် ကြည့်ရှုပါ။

ဘာသာစကား - ဤသင်ခန်းစာကို အင်္ဂလိပ် (English) ဘာသာ နှင့် မြန်မာ (Myanmar) ဘာသာဖြင့် ရယူနိုင်ပါသည်။ ပြင်သစ် (French) ဘာသာ Presentation များနှင့် စာတန်းထိုးလည်း ရရှိနိုင်ပါသည်။

WHO's New Policy and Strategy on Preventing and Addressing Sexual Misconduct, 2023 မှ မြန်မာ သို့ ပြန်ဆိုထားပါသည်။ ဤဘာသာပြန်၏ အကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် တိကျမှုများအတွက် WHO တွင် တာဝန်မရှိပါ။ အင်္ဂလိပ်နှင့် မြန်မာဘာသာပြန်အကြား မကိုက်ညီမှုများရှိလျှင် အင်္ဂလိပ်မူသည်သာလည်း စည်းနှောင်မှုရှိသော၊ မူရင်း မူဖြစ်ပါသည်။ ဤဘာသာပြန်ကို WHO က အတည်ပြုမထားပါ။ ဤအရင်းအမြစ်များမှာ သင်ယူရေးအထောက်အကူများအတွက်သာ ရည်ရွယ်ပါသည်။

Who this course is for

  • ဤသင်ခန်းစာ ရယူသင့်သူများ - ဤသင်ခန်းစာသည် WHO ဝန်ထမ်းများနှင့် WHO နှင့် ပူးတွဲအလုပ်လုပ်နေကြသူများ (ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းများ အပါအဝင်) အတွက် အဓိကရည်ရွယ်ပါသည်။

Enroll me for this course

The course is free. Just register for an account on OpenWHO and take the course!
Enroll me now

Certificate Requirements

  • Gain a Record of Achievement by earning at least 80% of the maximum number of points from all graded assignments.