Programe de gestionare optimă a antimicrobienelor în instituțiile medicale din țările cu venituri mici și medii: un set de instrumente practice al OMS

Setul de instrumente oferă îndrumări cu privire la locul de pornire, inclusiv structurile și resursele care ar trebui puse în aplicare la nivel național și la nivelul instituțiilor medicale, printr-o abordare etapizată în mediile cu resurse reduse. Întrucât scopul final al unui program GOA este schimbarea durabilă a comportamentului în practicile de prescriere a antibioticelor de către medici, setul de instrumente oferă, de asemenea, îndrumări detaliate privind modul de planificare, realizare și evaluare a intervențiilor GOA - inclusiv feedback privind utilizarea antibioticelor în timp. În cele din urmă, setul de instrumente oferă o prezentare generală a competențelor de care are nevoie o echipă GOA pentru a ghida profesioniștii din domeniul sănătății în schimbarea comportamentelor de prescriere a antibioticelor.

Vă rugăm să rețineți că acest curs face parte dintr-un pachet de formare, așa că vă rugăm să vă înscrieți la cursul complementar Ghidul de politici al OMS privind activitățile integrate de administrare antimicrobiană astfel încât să vă puteți finaliza călătoria de învățare.

Tradus în limba română din Cursul Programe de gestionare optimă a antimicrobienelor în instituțiile medicale din țările cu venituri mici și medii: un set de instrumente practice al OMS. OMS nu este responsabilă pentru conținutul sau acuratețea acestei traduceri. În cazul oricărei neconcordanțe între versiunea în limba engleză și traducerea în limba română, versiunea originală în limba engleză va fi cea obligatorie și autentică.

Această traducere nu este verificată de OMS. Această resursă este destinată exclusiv scopurilor de sprijin pentru învățare.

Photo Credits: WHO/Blink Media - Gareth Bentley

Self-paced
Language: Română

Course information

Acest curs este disponibil și în următoarele limbi:

English

Acest set de instrumente practice pentru punerea în aplicare a gestionării optime a antimicrobienelor (GOA) în instituțiile medicale este menit să ajute țările cu venituri mici și medii să atingă acest obiectiv. Acesta oferă îndrumări practice pentru a sprijini punerea în aplicare a Obiectivului 4 al Planului global de acțiune privind RAM: optimizarea utilizării medicamentelor antimicrobiene.

Cursul cuprinde 7 module de învățare și o simulare ghidată. Fiecare modul este împărțit în subiecte și subteme pentru a facilita o mai bună reținere și reamintire a informațiilor învățate și pentru a preveni oboseala cursantului. Subiectele se concentrează pe oferirea de îndrumări practice pentru implementarea programului GOA în contexte locale și explorează instrumentele de evaluare disponibile pentru a permite o implementare cu succes a GOA. Instrumentul de evaluare va fi explicat prin simulări ghidate care permit cursanților să "parcurgă" diferitele secțiuni. Modulele de învățare vor fi urmate de un rezumat și de o evaluare obiectivă pentru a măsura gradul de înțelegere al cursanților.

Această traducere a fost produsă cu suportul financiar al Uniunii Europene și Organizației Mondiale a Sănătății în cadrul Proiectului „EU4Moldova: pentru un sistem de sănătate durabil”. Conținutul și opiniile exprimate nu reflectă în mod neapărat viziunea Uniunii Europene.

What you'll learn

 • Identificarea elementelor fundamentale ale gestionării optime a antimicrobienelor (GOA)
 • Analiza structurilor pentru programele GOA ale instituțiilor medicale
 • Elaborarea și planificarea unui program GOA într-o instituție medicală
 • Realizarea de intervenții GOA într-o instituție medicală
 • Evaluarea unui program GOA
 • Identificarea educației și a instruirii necesare pentru a dezvolta competențele cheie în domeniul GOA
 • Explicarea modului de utilizare a instrumentului de evaluare periodică a instituției medicale

Course contents

 • Modulul 1: Introducere în GOA:

  La sfârșitul acestui modul, ar trebui să puteți: să descrieți modul în care setul de instrumente ajută la optimizarea utilizării medicamentelor antimicrobiene; să definiți modul în care gestionarea optimă a antimicrobienelor constituie o componentă integrantă a sistemelor de sănătate; să explicați pe scurt ghidul pas cu pas privind crearea, implementarea și monitorizarea programelor de gestionare optimă a antimicrobienelor în instituțiile medicale.
 • Modulul 2: Structuri pentru programele GOA în instituțiile medicale:

  La sfârșitul acestui modul, ar trebui să puteți: să identificați provocările contextuale la nivelul instituției medicale; să identificați și să explicați elementele de bază ale instituției medicale și să utilizați lista elementelor de bază ale instituției medicale.
 • Modulul 3: Planificarea unui program GOA într-o instituție medicală:

  La finalul acestui modul, ar trebui să fiți capabil: să descrieți etapele de planificare a unui program GOA în instituțiile medicale și să elaborați și să dezvoltați un plan de GOA al instituției medicale; să determinați ce trebuie făcut și ce se poate face prin efectuarea unei analize situaționale sau SWOT; să identificați responsabilitatea și răspunderea conducerii spitalului, precum și a celor care trebuie să coordoneze și să pună în aplicare programul de GOA; să identificați legăturile dintre PCI și GOA în furnizarea de asistență medicală de calitate și optimizarea utilizării antibioticelor; să analizeze modul în care măsurarea cantității și a caracterului adecvat al prescrierii și utilizării antibioticelor poate facilita îmbunătățiri în ceea ce privește direcționarea și monitorizarea intervențiilor GOA; să explice cum clasificarea antibioticelor utilizate în mod obișnuit oferă un instrument pentru a sprijini monitorizarea antibioticelor și activitățile GOA, cu recomandări privind momentul utilizării antibioticelor din fiecare categorie; să explice Sistemul global de supraveghere a rezistenței antimicrobiene (GLASS) și rolul microbiologilor într-un program GOA.
 • Modulul 4: Realizarea intervențiilor GOA într-o instituție medicală:

  La sfârșitul acestui modul, ar trebui să fiți capabil: să definiți diverși factori care influențează implementarea unui program GOA; să identificați factorii care afectează implementarea intervențiilor GOA bazate pe dovezi; să explorați câteva domenii comune, foarte generice, pentru îmbunătățirea prescrierii antibioticelor; să ilustrați modelul de îmbunătățire continuă a calității pentru a oferi o abordare sistematică pentru implicarea personalului clinic în eforturile echipei GOA de a stabili obiective SMART pentru schimbare; să definească etapele care maximizează beneficiile unui program GOA, inclusiv tratamentul antibiotic adecvat și profilaxia chirurgicală antibiotică adecvată; să descrieți diferitele tipuri de intervenții GOA care s-au dovedit a fi de succes în îmbunătățirea practicilor de prescriere a antibioticelor în instituțiile medicale; să explorați diferite metode de audit, de selecție a infecțiilor și de selecție a antibioticelor; să identificați domeniile în care tehnologia informației poate aduce beneficii intervențiilor GOA.
 • Modulul 5: Evaluarea programelor GOA:

  La sfârșitul acestui modul, ar trebui să fiți capabili să: identificați cei mai relevanți și fezabili parametri pentru un anumit context local care pot ajuta la evaluarea impactului intervențiilor GOA; evaluați diferiți indicatori care pot fi utilizați pentru măsuri/indicatori structurali; măsuri/indicatori de proces; măsuri/indicatori de rezultat; identificați o abordare etapizată pentru aplicarea diferiților indicatori la evaluarea unui program GOA.
 • Modulul 6: Educație și instruire:

  La sfârșitul acestui modul, ar trebui să fiți capabili să: descrieți competențele cheie GOA în 5 domenii de bază la 3 niveluri diferite; identificați etapele de elaborare a unui plan de formare, cum ar fi identificarea unui lider, a cadrelor didactice și a participanților, precum și elaborarea unui plan de timp; și diferitele moduri de predare a învățării; explorați diferențele de eficacitate ale diferitelor metode de formare și educație, care sunt, de asemenea, specifice contextului.
 • Modulul 7: Instrumentul de evaluare periodică a instituției medicale:

  La sfârșitul acestui modul, ar trebui să fiți capabil să: ilustrați scopul, utilizatorii vizați și, de asemenea, când/cum să efectuați evaluarea; explicați diferitele secțiuni ale Instrumentului de evaluare periodică a instituțiilor medicale și modul în care acesta este utilizat.
 • Modulul 8: Rezumat:

  La sfârșitul acestui modul, ar trebui să fiți capabil să: rezumați subiectele învățate în cadrul cursului..
 • Modulul 9: Evaluare

Enroll me for this course

The course is free. Just register for an account on OpenWHO and take the course!
Enroll me now

Certificate Requirements

 • Gain a Record of Achievement by earning at least 80% of the maximum number of points from all graded assignments.