معرفی بیماری دینگی

دینگی یک بیماری ویروسی است که توسط ویروس دینگی (DENV) بوجود میاید و از طریق نیش زدن پشه های آلوده به انسان انتقال میابد. سالانه بصورت تخمینی حدود 100 تا 400 میلیون واقعه بیماری دینگی در جهان رخ می دهد. این کورس معرفی بیماری دینگی را در بر میگیرد. در این کورس،معلومات عمومی در باره عامل بیماری دینگی، ناقل، شیوه سرایت، اعراض و علایم، تشخیص، تداوی و وقایه آن ارائه میگردد.

Photo credits: WHO/TDR/AndyCraggs

Self-paced
Language: دری
Dengue

Course information

این کورس به لسانهای ذیل نیز موجود میباشد:

English - پښتو

مرور کلی بر کورس: دینگی یک بیماری ویروسی است که توسط پشه به انسان انتقال میگردد و هر ساله حدود 100 تا 400 میلیون واقعه آن رخ میدهد. در این کورس بیماری دینگی به معرفی گرفته شده یک مرور کلی از اپیدمیولوژی، انتقال، اعراض و علائم، تشخیص، تداوی و وقایه مورد بحث قرار میگیرد.

مدت دوره: تقریبا ۳۰ دقیقه

تصدیق نامه ها: تصدیق نامه پایان کورس برای شرکت کنندگانی که حداقل 80% کل امتیازات موجود در همه امتحانات را به دست آورند، در دسترس خواهد بود. شرکت کنندگانی که رکورد دستاورد دریافت می کنند نیز می توانند نشان باز را برای این دوره بارگیری کنند. برای فهمیدن چگونگی آن این جا کلیک کنید.

ترجمه شده به لسان دری از Introduction to Dengue , 2023, WHO مسئول محتوا یا صحت این ترجمه نیست. در صورت تضاد بین انگلیسی و دری، نسخه اصلی انگلیسی باید نسخه الزام آور و معتبر تلقی شود.

What you'll learn

  • عامل و ناقل بیماری دینگی را مشخص کنید.
  • اعراض و علائم بیماری دینگی را تشخیص دهید.
  • نحوه تشخیص و تداوی بیماری دینگی را شرح دهید.
  • اقدامات وقایوی بیماری دینگی را توضیح دهید.

Course contents

  • معرفی بیماری دینگی:

    این مادیول مقدماتی اپیدمیولوژی، انتقال، اعراض و علائم، تشخیص، تداوی و وقایه بیماری دینگی را در بر میگیرد. همچنان یک امتحان خود-ارزیابی در پایان کورس در دسترس قرارد دارد.

Enroll me for this course

The course is free. Just register for an account on OpenWHO and take the course!
Enroll me now

Certificate Requirements

  • Gain a Record of Achievement by earning at least 80% of the maximum number of points from all graded assignments.