کووید-19: چالشهای ارتباطات خطر و مشارکت اجتماعی

در این دوره، از راهنمایی شواهدمبنا برای همه‌گیری کووید-19 استفاده شده است و موارد اصلی ارتباطات خطر و مشارکت اجتماعی و چگونگی عملیاتی سازی آنها در موقعیت طغیان گسترده بیماری اثرگذار بر جمعیتهای مختلف در سطوح متغیر خطر پوشش و ترسیم شده‌اند. گزارشات دفاتر اصلی سازمان جهانی بهداشت، مناطق و وزارتخانه‌های بهداشت حاوی نمونه‌های عینی پیام‌دهی و سایر مداخلات ارتباطات تدوین شده در طی کووید-19 می‌باشند.

لطفاً توجه داشته باشید: این مواد در تاریخ 24/02/2021 راه اندازی شدند.

عکس: تاتیانا المیدا / سازمان جهانی بهداشت، بنگلادش

Self-paced
Language: فارسی
COVID-19

Course information

این دوره به زبانهای زیر نیز موجود است:

Українська - Казақ тілі - English

نگاه کلی: این دوره بر نحوه مدیریت اقدامات اجتماعی و سلامت عمومی کشورها، اجتماعات و افراد از طریق حفظ کلیه موارد اثربخش و همچنین توجه به چالشهای همچنان فرارو در سال 2021 متمرکز است. در شرایطی که کشورها مشغول کاهش محدودیتها و اعمال مجدد آنها هستند، همه‌گیری کووید-19 تأثیرات قابل ملاحظه‌ای را بر زندگی روزمره مردم تحمیل کرده است.

اهداف یادگیری: در پایان این دوره، شرکت‌کنندگان قادر خواهند شد که:

 • نحوه پایدارسازی تغییر رفتار را برای مقطع بعدی پاسخ توضیح دهند و
 • روشها، رویکردها و فعالیتهای اثربخش را در عمل از مناطق و کشورهای مختلف تشریح نمایند.

مدت زمان دوره: حدودا دو ساعت

گواهی: گواهی ثبت دستاورد در اختیار شرکت‌کنندگانی قرار خواهد گرفت که امتیاز حداقل 80 درصدی در کلیه آزمونها بدست می‌آورند. شرکت‌کنندگانی که گواهی مذکور را دریافت می‌کنند می‌توانند همچنین نشان بازی را برای این دوره بارگیری نمایند. برای کسب اطلاع بیشتر، به تارنمای زیر مراجعه نمایید.

ترجمه شده به زبان فارسی از منبع 2021 COVID-19 infodemic management: risk communication and community engagement challenges. سازمان بهداشت جهانی مسئولیتی در قبال صحت اطلاعات ترجمه شده ندارد. در صورت وجود اختلاف بین متن انگلیسی و ترجمه فارسی، نسخه اصلی به زبان انگلیسی ملاک اصلی است.

Course contents

 • درس 1: ارتباطات خطر و مشارکت اجتماعی:

  در پایان این درس، میتوانید: ارتباطات خطر و مشارکت اجتماعی را تعریف کنید، مهمترین چالشهای پیش روی ارتباطات خطر و مشارکت اجتماعی در شرایط اضطراری بهداشت عمومی را توضیح دهید، با تاکتیکهای مختلف ارتباطات خطر و مشارکت اجتماعی برای مدیریت عدم قطعیت آشنا شوید، عناصر مختلف اعتماد عمومی به سازمان های درگیر در شرایط اضطراری بهداشت عمومی را شناسایی کنید، مکانیسمهای مختلف مورد استفاده در شنفت اجتماعی و جلب مشارکت ذینفعان و جامعه محلی را شناسایی کنید
 • درس 2: اثرگذاری بر درک خطر درخصوص کوید 19 برای ترویج رفتارهای سالم:

  در انتهای این درس میتوانید: مفهوم درک خطر در فوریتهای بهداشتی را توصیف کنید؛ چرایی و چگونگی تفاوت در درک خطر را بشناسید، و پیامدهای سطوح مختلف پایبندی به توصیه های بهداشت عمومی را توصیف کنید؛ ویژگی های زمینه ای، شناختی و هیجانی تهدیدات سلامتی اثرگذار بر درک خطر در گروه های درخطر و متخصصان علمی را شناسایی کنید؛ و توضیح دهید چگونه میتوان از ویژگی های مختلف تهدیدات سلامت در پیام رسانی برای اثرگذاری بر درک خطر استفاده کرد
 • درس 3: پایداری توصیه های رفتاری با کوید 19 برای طولانی مدت:

  در پایان این درس میتوانید محدودیتهای «درک خطر» و توسل به ترس برای نهادینه کردن تغییر رفتار در فوریت های بهداشتی از جمله کوید 19 در یبند مدت را شناسایی کنید؛ توضیح دهید «عدم تمایل به تغییر وضع موجود» چطور میتواند پذیرش رفتارهای جدید یا متفاوت را سخت کند؛ تاکتیکهای مشخص برای تسهیل نهادینه کردن توصیه های بهداشتی جدید را توصیف کنید؛ توضیح دهید که چگونه از تئوری تلنگر میتوان برای ترویج توصیه های بهداشت عمومی استفاده کرد؛ و گروه های مختلفی که به طور کامل به توصیه های بهداشتی کوید 19 عمل نمیکنند را شناسایی کرده و چالشهایی که برای متقاعد کردن آنها در پیروی از توصیه های بهداشتی وجود دارد را توضیح دهید

Enroll me for this course

The course is free. Just register for an account on OpenWHO and take the course!
Enroll me now

Certificate Requirements

 • Gain a Record of Achievement by earning at least 80% of the maximum number of points from all graded assignments.
 • Gain an Open Badge by completing the course.