چگونگی کمک شنیدار اجتماعی و بازخورد اجتماع به ارائه پاسخ بهتر به کووید-19

در فوریه 2021، ابتکارعمل جدیدی توسط دفتر منطقه‌ای شرق مدیترانه سازمان جهانی بهداشت بمنظور ارزیابی و شناخت چالشها و رویه‌های جاری با هدف شنیدار قاعده‌مند به اجتماعات و پاسخ به بازخورد آنها، ارائه حمایتهای مورد نیاز دفاتر کشوری و شرکا و بحث و توافق در خصوص رویکرد مشترک آتی راه‌اندازی شد. از توان موجود برای پشتیبانی از مصرف و گسترش واکسن برای اهداف زیر استفاده شد: تقویت رویکردهای جاری شنیدار اجتماعی و بازخورد اجتماع، تبادل درس آموخته‌ها، تضمین یادگیری از همسانان در منطقه و یافتن راه‌حلها برای پاسخ به چالشهای شنیدار و پاسخ به اجتماعات.

لطفا توجه داشته باشید: این مواد در تاریخ 26/04/2022 راه اندازی شد.

Self-paced
Language: فارسی
COVID-19

Course information

این دوره به زبانهای زیر نیز موجود است:

English

بررسی کلی دوره : هر فرد مشغول انجام تلاشهای شنیدار اجتماعی و بازخورد اجتماع هم در سطح منطقه‌ای و هم در سطح کشوری که مایل به برگزاری مجموعه کارگاهها در زمینه شنیدار اجتماعی و بازخورد اجتماع است، می‌تواند از این بسته استفاده نماید. تسهیلگر اصلی مجموعه کارگاهها باید شناخت مناسبی از روشهای گوناگون ثبت، تحلیل و کاربرد اطلاعات و دانش ارائه شده از سوی اجتماع داشته باشد. این مجموعه بر کووید-19 متمرکز است اما براحتی می‌توان آنرا با هر موقعیت دیگر مرتبط با سلامت عمومی مطابقت داد.

مدت زمان دوره: تقریبا دو الی سه ساعت.

گواهیها: گواهی دستاورد به شرکت‌کنندگانی ارائه خواهد شد که در ارزیابی نهایی، حداقل 80 درصد امتیار بگیرند. تعداد دفعات تلاشهای شما برای رسیدن به این امتیاز، نامحدود است. شرکت‌کنندگان دریافت‌کننده گواهی دستاورد می‌توانند نشان باز را نیز برای این دوره بارگیری کنند. برای آشنایی با این روند، اینجا را کلیک کنید.

اهداف یادگیری دوره

در پایان این دوره، شما قادر خواهید بود که:

 • مدیریت اینفودمی، مدیریت اجتماع و شنیدار اجتماعی را تعریف کنید
 • انواع اطلاعات را شناسایی نمایید و اهداف جهانی راهبرد ارتباطات خطر و مشارکت اجتماعی را برای کووید-19 توضیح دهید
 • محاسن و مضرات جلب مشارکت و شنیدار برخط و غیربرخط را تعیین کنید
 • سازوکار و گزارش‌دهی بازخورد اجتماع را بمنظور تضمین کاربرد یافته‌ها و ارائه اطلاعات در فرایند تدوین پاسخ گسترده‌تر تحلیل کنید.

ترجمه شده به زبان فارسی از منبع 2022 How systematic listening and community feedback can help us better respond to COVID-19 . سازمان بهداشت جهانی مسئولیتی در قبال صحت اطلاعات ترجمه شده ندارد. در صورت وجود اختلاف بین متن انگلیسی و ترجمه فارسی، نسخه اصلی به زبان انگلیسی ملاک اصلی است.

Course contents

 • پودمان 1:

  در پایان این پودمان، شما قادر خواهید بود که: عباراتی را مانند مدیریت اینفودمی ، بازخورد اجتماع، شنیدار اجتماعی و ارتباطات خطر و مشارکت اجتماعی را به کلام خود توضیح دهید – چهار راهبرد جهانی ارتباطات خطر و مشارکت اجتماعی را برای کووید-19 به کلام خود تعریف کنید – مراحل مختلف چرخه بازخورد را در موقعیت شنیدار اجتماعی و بازخورد اجتماع ترسیم نمایید
 • پودمان 2:

  در پایان این پودمان، شما قادر خواهید بود که: کانالهای مختلف شنیدار اجتماعی و بازخورد اجتماع برخط را شناسایی کنید – محاسن و مضرات جلب مشارکت و شنیدار برخط را فهرست‌بندی کنید – مطالعه موردی ارائه شده را در زمینه شنیدار برخط در افغانستان مطابق با برترین عملکردهای شنیدار اجتماعی و بازخورد اجتماع تحلیل نمایید – مطالعه موردی ارائه شده را در زمینه دانش و اطلاعات شنیدار اجتماعی از مصر مطابق با برترین عملکردهای شنیدار اجتماعی و بازخورد اجتماع تحلیل کنید
 • پودمان 3 :

  در پایان این پودمان، شما قادر خواهید بود که: کانالهای گوناگون شنیدار اجتماعی و بازخورد اجتماع غیربرخط را شناسایی کنید – محاسن و محدودیتهای شنیدار اجتماعی و بازخورد اجتماع غیربرخط را فهرست‌بندی کنید – مطالعه موردی ارائه شده را در خصوص ردیاب درک اجتماعی آکسفم در لبنان مطابق با برترین عملکردهای شنیدار اجتماعی و بازخورد اجتماع تحلیل کنید – ابزار قابل استفاده را برای ثبت، رمزگذاری، تحلیل و اقدام در زمینه بازخورد اجتماع با استفاده از بسته فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر تعیین نمایید
 • پودمان 4 :

  در پایان این پودمان، شما قادر خواهید بود که: روشهای اقدام را بر مبنای بازخورد اجتماع و جمع‌بندی نهایی بازخورد ارزیابی نمایید – روشهای مقابله با شایعات و ارزیابی غلطرسانی را برمبنای راهنمای یونیسف در زمینه غلطرسانی واکسن اجرا نمایید – مطالعه موردی را در زمینه ارتباطات خطر و مشارکت اجتماعی و هماهنگی پاسخگویی به جمعیت متأثر در افغانستان مطابق با عملکردهای شنیدار اجتماعی و بازخورد اجتماع تحلیل کنید
 • پرسشهای آزمون / ارزیابی

Enroll me for this course

The course is free. Just register for an account on OpenWHO and take the course!
Enroll me now

Certificate Requirements

 • Gain a Record of Achievement by earning at least 80% of the maximum number of points from all graded assignments.