Koronavirusi su velika familija virusa poznatih po tome da izazivaju različita oboljenja od obične prehlade do ozbiljnijih bolesti poput MERS (Middle East Respiratory Syndrome – Srednjeistočni respiratorni sindrom) i SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome – Ozbiljan akutni respiratorni sindrom). Novi koronavirus (COVID-19) je prvi put identifikovan u 2019-oj u gradu Vuhan, u Kini. Ovaj novi koronavirus pre toga nikada nije otkriven kod ljudi. Ovaj kurs daje uopštene informacije o COVID-19 i novonastalim respiratornim virusima i namenjen je zaposlenima u ustanovama javnog zdravlja, rukovodstvu za vanredne situacije, osoblju Ujedinjenih Nacija, međunarodnim organizacijama i nevladinim organizacijama.
Self-paced
Language: српски језик
COVID-19

Course information

The English version of this course is available here: https://openwho.org/courses/introduction-to-ncov

La version française de ce cours est disponible sur : https://openwho.org/courses/introduction-au-ncov

The Simplified Chinese version of the course is available here: https://openwho.org/courses/introduction-to-ncov-ZH

La versión en español de este curso está disponible aquí : https://openwho.org/courses/introduccion-al-ncov

A versão em português do Brasil deste curso encontra-se disponível aqui: https://openwho.org/courses/introducao-ao-ncov

The Arabic version of this course is available here: https://openwho.org/courses/introduction-to-COVID-19-AR

Версию этого курса на русском языке найти можно по этой ссылке: https://openwho.org/courses/introduction-to-COVID-19-RU

Bu kursun Türkçe versiyonuna buradan ulaşabilirisiniz: https://openwho.org/courses/introduction-to-COVID-19-TR

The Persian version of this course is available here: https://openwho.org/courses/introduction-to-COVID-19-FA

The Hindi version of this course is available here: https://openwho.org/courses/introduction-to-COVID-19-HI

Македонската верзија на овој курс е достапна овде: https://openwho.org/courses/introduction-to-COVID-19-MK

The Vietnamese version of this course is available here: https://openwho.org/courses/introduction-to-COVID-19-VI

Pregled: Ovaj kurs daje uopštene informacije o novonastalim respiratornim virusima, uključujući i nove koronaviruse. Na kraju ovog kursa, bićete u mogućnosti da opišete:

 • Prirodu novonastalih respiratornih virusa, kako ih otkriti i proceniti potencijal širenja, strategije za sprečavanje i kontrolu epidemije usled novonastalih respiratornih virusa;
 • Koje strategije treba koristiti za komunikaciju rizika i za angažovanje zajednice u cilju otkrivanja, prevencije i odgovora na nastanak novih respiratornih virusa.

Svaki modul sadrži dodatne materijale koji će Vam pomoći da budete detaljnije upućeni u ovu temu.

Ciljevi kursa: Da Vas osposobi da opišete osnovne principe u vezi sa novonastalim respiratornim virusima I nauči kako da efikasno odreagujete u slučaju nastanka epidemije.

Trajanje kursa: Oko 3 sata.

Sertifikacija: Trenutno nije dostupna.

Pažnja:

 • Bićete obavešteni kada novi moduli ili video materijali postanu dostupni. Trenutno, svi materijali su dostupni kao prezentacije.
 • Kurs će nuditi i sertifikaciju u budućnosti, kada svi moduli budu objavljeni u test bude dodatat svakom modulu.

Prevedeno na srpski jezik od “Emerging respiratory viruses, including COVID-19: methods for detection, prevention, response and control”, 2020. Svetska Zdravstvena Organizacija (SZO) nije odgovorna za sadržaj i tačnost ovog prevoda. U slučaju neslaganja između originalnog teksta i prevoda na srpski, originalna verzija na engleskom jeziku je obavezujuća i autentična. Ovaj prevod nije verifikovan od strane SZO. Ovaj resurs je namenjen samo za podršku učenju.

Course contents

 • Novonastali respiratorni virusi, uključujući COVID-19: Uvod:

  Kratak uvod koji daje pregled novonastalih respiratornih virusa, uključujući i COVID-19
 • Modul A: Uvod u novonastale respiratorne viruse, uključujući COVID-19:

  Generalni cilj: Da budete u mogućnosti da objasnite zasto novonastali respiratorni virusi, ukljčujući I COVID-19 predstavljaju globalnu pretnju za ljudsko zdravlje.
 • Modul B: Otkrivanje novonastalih respiratornih virusa, uključujući COVID-19: Praćenje i laboratorijska ispitivanja:

  Generalni cilj: Da budete u mogućnosti da opišete na koji način je moguće otkriti I proceniti verovatnoću izbijanja epidemije zbog novonastalih respiratornih virusa.
 • Modul C: Komunikacija rizika i angažovanje zajednice:

  Generalni cilj: Da budete u mogućnosti da opišete koje strategije treba primeniti pri komunikaciji rizika i angžovanju zajednice u cilju otkrivanja, prevencije i odgovora na COVID-19
 • Modul D: Prevencija i odgovor na novonastale viruse, uključujući COVID-19:

  Generalni cilj: Da budete u mogućnosti da opišete principe sprečavanja i kontrole infekcije u zajednici i u zdravstvenim ustanovama, ukljčujući i COVID-19.

Enroll me for this course

The course is free. Just register for an account on OpenWHO and take the course!
Enroll me now
Learners enrolled: 609

Your request has been sent to our support team, and will be answered as soon as possible.

Thank You!

Oops something went wrong.

Back