Suriname

Курсы для самостоятельного изучения

OpenWHO

Alle gezondheidswerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de COVID-19 vaccinatie moeten over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om de veilige en efficiënte toediening van het COVID-...

В режиме самообучения
COVID-19
Сертификат об окончании курса
nl
OpenWHO

De eerste cursus van de cursusreeks Klinisch Beheer van Patiënten met COVID-19 behandelt Algemene Overwegingen. Het geeft achtergrondinformatie over de pandemie en bespreekt de werkzaamheden en voo...

В режиме самообучения
COVID-19
Сертификат об окончании курса
nl
OpenWHO

De COVID-19 pandemie treft oudere personen onevenredig veel, vooral degenen die in instellingen voor langdurige zorg (LTCF) wonen, met een significant effectop het sterfte- en ziektecijfer. Gecoörd...

В режиме самообучения
COVID-19
Сертификат об окончании курса
nl
OpenWHO

Alle gezondheidswerkers hebben kennis en vaardigheden nodig om zichzelf en anderen te beschermen tegen de risico’s op het werk die ze tegenkomen, zodat ze veilig en effectief kunnen werken. Deze cu...

В режиме самообучения
COVID-19
Сертификат об окончании курса
nl

Deze cursus biedt informatie over wat gezondheidszorginstellingen moeten doen om voorbereid te zijn om te reageren op een geval van een opkomend virus die de luchtwegen infecteert zoals het nieuwe ...

В режиме самообучения
COVID-19
Сертификат об участии
nl

Dit is een handleiding voor gezondheidswerkers die betrokken zijn in patiëntzorg activiteiten in een gezondheidszorg setting. Het doel van de handleiding is om te laten zien welk type persoonlijke ...

В режиме самообучения
COVID-19
Сертификат об участии
nl
OpenWHO

De meeste gezondheidszorg-gerelateerde infecties kunnen voorkomen worden door middel van een goede handhygiëne – uw handen reinigen op de juiste momenten en op de juiste manier. De WHO Richtlijnen ...

В режиме самообучения
COVID-19
Сертификат об окончании курса
nl
OpenWHO

Volgens de WGO bestaat ongeveer 85% van de totale hoeveelheid afval die wordt gegenereerd door gezondheidsactiviteiten uit algemeen, niet-gevaarlijk afval. De overige 15% wordt beschouwd als gevaar...

В режиме самообучения
COVID-19
Сертификат об окончании курса
nl
OpenWHO

De gezondheidszorg omgeving bevat een diverse populatie van micro-organismen en kan een reservoir zijn voor potentiële ziekteverwekkers. Indien de omgeving niet correct wordt gereinigd, kan milieuv...

В режиме самообучения
COVID-19
Сертификат об окончании курса
nl
OpenWHO

Het volgen van veilige injectie praktijken is de sleutel tot het voorkomen van de verspreiding van infecties tijdens de zorgverlening. Onveilige injectie praktijken zijn onder meer: onnodige inject...

В режиме самообучения
COVID-19
Сертификат об окончании курса
nl