Somalia

Cursos individualizados

Koorsadan oo ka mid ahMaareynta Daaweynta Bukaannada qaba taxanahaCOVID-19 ayaa loogu talagalayxeelada ugu horreeya ee bukaanka aadka u xanuunsan. Mawduucyada dib loo eegay waxaa kamid ah baaritaan...

Em modo autodidata
COVID-19
Registro de conquista
so
OpenWHO

Fayrasyada corona waa qoys ballaaran oo fayrasyo ah oo lagu yaqaan inay sababaan jirro u dhexeeya hargabka caadiga ah iyo cudurrada aad u daran sida Caabuqa Neef-mareenka ee Bariga Dhexe (MERS) iyo...

Em modo autodidata
COVID-19
Registro de conquista
so

Koorsadaan waxay ku bixisaa warbixin xarumahee ayaa aheyd inay sameyso u diyaar garowga ka jawaabida dacwada fayraska neefsashada imaanayo sida cudurka fayraska corona, sida loo aqoonsado dacwada m...

Em modo autodidata
COVID-19
Confirmação de participação
so

Kani waa hagid loogu tallogalay shaqaalaha daryeelka caafimaadka ee ku lugleh howlaha daryeelka bukaanka ee goobta daryeelka caafimaadka. Waxay u jeedadeeda tahay muujinta nooca qalabka illaalada s...

Em modo autodidata
COVID-19
Confirmação de participação
so
OpenWHO

Inta badan infekshinka la xiriira daryeelka caafimaadka waxaa looga hortagi karaa nadaafadda gacmaha oo wanaagsan - nadiifinta gacmaha waqtiga saxda ah iyo habka saxda ah. Tilmaamaha WHO ee ku saab...

Em modo autodidata
COVID-19
Registro de conquista
so