Somalia

Cursos al ritmo de cada usuario

Koorsadan oo ka mid ahMaareynta Daaweynta Bukaannada qaba taxanahaCOVID-19 ayaa loogu talagalayxeelada ugu horreeya ee bukaanka aadka u xanuunsan. Mawduucyada dib loo eegay waxaa kamid ah baaritaan...

 • En modo autodidacta
 • COVID-19
 • Certificado de estudios
 • so
OpenWHO

Fayrasyada corona waa qoys ballaaran oo fayrasyo ah oo lagu yaqaan inay sababaan jirro u dhexeeya hargabka caadiga ah iyo cudurrada aad u daran sida Caabuqa Neef-mareenka ee Bariga Dhexe (MERS) iyo...

 • En modo autodidacta
 • COVID-19
 • Certificado de estudios
 • so

Koorsadaan waxay ku bixisaa warbixin xarumahee ayaa aheyd inay sameyso u diyaar garowga ka jawaabida dacwada fayraska neefsashada imaanayo sida cudurka fayraska corona, sida loo aqoonsado dacwada m...

 • En modo autodidacta
 • COVID-19
 • Confirmación de participación
 • so

Kani waa hagid loogu tallogalay shaqaalaha daryeelka caafimaadka ee ku lugleh howlaha daryeelka bukaanka ee goobta daryeelka caafimaadka. Waxay u jeedadeeda tahay muujinta nooca qalabka illaalada s...

 • En modo autodidacta
 • COVID-19
 • Confirmación de participación
 • so
OpenWHO

Inta badan infekshinka la xiriira daryeelka caafimaadka waxaa looga hortagi karaa nadaafadda gacmaha oo wanaagsan - nadiifinta gacmaha waqtiga saxda ah iyo habka saxda ah. Tilmaamaha WHO ee ku saab...

 • En modo autodidacta
 • COVID-19
 • Certificado de estudios
 • so