Poland

Apprentissage indépendant

OpenWHO

Jest to kurs orientacyjny online mający na celu wzmocnienie kompetencji podmiotów sektora opieki zdrowotnej pracujących w sytuacjach kryzysowych w kierunku ustanowienia, wsparcia i zwiększenia wysi...

 • En mode autodidacte
 • Attestation de réussite
 • pl

Kurs przedstawia informacje o działaniach, które placówki opieki zdrowotnej powinny podejmować, aby przygotować się do odpowiedniego reagowania w przypadku wystąpienia wirusa atakującego drogi odde...

 • En mode autodidacte
 • COVID-19
 • Confirmation de participation
 • pl
OpenWHO

Personel pracujący w czasie epidemii ostrych zakażeń układu oddechowego (ang. ARI) musi posiadać podstawową wiedzę i umiejętności umożliwiające właściwe postępowanie i reagowanie. Członkowie person...

 • En mode autodidacte
 • COVID-19
 • Attestation de réussite
 • pl